• English

Tin thị trường

Xuất khẩu đã vượt mục tiêu 3,44%; xuất siêu đạt 3,17 tỷ USD

Với kim ngạch xuất khẩu đạt trên 194,47 tỷ USD, chỉ tính tới tháng 11, xuất khẩu đã vượt mục tiêu 3,44%. Với đà này, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt trên 210 tỷ USD. Đáng chú ý cán cân thương mại 11 tháng thặng dư tới hơn 3,17 tỷ USD. 

Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, trong tháng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt 19,99 tỷ USD, giảm 1,5% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt hơn 194,47 tỷ USD, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, mới chỉ 11 tháng, xuất khẩu đã vượt mục tiêu cả năm (188 tỷ USD) 3,44% và nếu tiếp tục duy trì được đà xuát khẩu như mấy tháng gần đây, nhiều khả năng kim ngạch xuất khẩu cả năm sẽ vượt 201 tỷ USD.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước tháng 11 đạt hơn 19,39 tỷ USD, tăng 7,1% so với tháng trước; lũy kế từ đầu năm đạt gần 191,30 tỷ USD, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư khoảng 600 triệu USD trong tháng 11, nâng mức thặng dư từ đầu năm lên hơn 3,17 tỷ USD.

Tuy nhiên, đóng góp chính cho thành tích xuất khẩu và xuất siêu vẫn là khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (DN FDI).

Cụ thể, trong tháng 11 kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của khối này đạt gần 14,53 tỷ USD, giảm 2,9% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu của khối DN FDI đạt hơn 138,54 tỷ USD, tăng 23,2% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng chung, qua đó nâng tỷ trọng của khối này lên 71,24% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 11 của khối này đạt gần 11,62 tỷ USD, tăng 5,5 so với tháng trước; lũy kế từ đầu năm đạt hơn 114,69 tỷ USD, tăng 23,4% so với cùng kỳ.

Như vậy, khu vực FDI tiếp tục xuất siêu khá lớn, tới 2,91 tỷ USD trong tháng 11, nâng con số xuất siêu từ đầu năm lên 23,85 tỷ USD. Điều đó cũng có nghĩa khu vực kinh tế 100% vốn trong nước nhập siêu 2,31 tỷ USD trong tháng 11 và nhập siêu 20,68 tỷ USD kể từ đầu năm.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank