• English

Tin thị trường

Xuất khẩu 2017 kỳ vọng vượt 210 tỷ USD

Ước tính đến cuối tháng 11, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước đạt tới 193,8 tỷ USD, vượt mục tiêu xuất khẩu cả năm 5,8 tỷ USD. Điều đó càng củng cố thêm kỳ vọng xuất khẩu cả năm sẽ vượt 210 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 11 ước tính đạt 19,2 tỷ USD, giảm 5,4% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 5,0 tỷ USD, giảm 2,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 14,2 tỷ USD, giảm 6,5%.

Tính chung 11 tháng năm nay, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 193,8 tỷ USD, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 53,1 tỷ USD, tăng 16,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 140,7 tỷ USD, tăng 22,8%.

Như vậy, kim ngạch xuất khẩu 11 tháng đã vượt mục tiêu khoảng 5,8 tỷ USD và chỉ cần duy trì được tốc độ như tháng 11, kim ngạch xuất khẩu cả năm có thể đạt trên 210 tỷ USD.

Có được thành tích này là nhờ kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực tiếp tục tăng khá so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, điện thoại và linh kiện đạt 41,3 tỷ USD, tăng 30,6%; điện tử, máy tính và linh kiện đạt 23,6 tỷ USD, tăng 38,1%; dệt may đạt 23,6 tỷ USD, tăng 9,5%; giày dép đạt 13 tỷ USD, tăng 11,6%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 11,5 tỷ USD, tăng 27%; thủy sản đạt 7,6 tỷ USD, tăng 18,7%...

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 11 tháng, Hoa Kỳ vẫn là thị trường dẫn đầu với 38,1 tỷ USD, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2016; tiếp đến là EU đạt 35 tỷ USD, tăng 13,9%; Trung Quốc đạt 30,3 tỷ USD, tăng 54,2%; thị trường ASEAN đạt 19,8 tỷ USD, tăng 25,8%; Nhật Bản đạt 15,2 tỷ USD, tăng 14,9%; Hàn Quốc đạt 13,6 tỷ USD, tăng 30,4%.

Trong khi đó, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng 11 ước đạt 19,0 tỷ USD, tăng 4,9% so với tháng trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,6 tỷ USD, tăng 7,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 11,4 tỷ USD, tăng 3,5%.

Tính chung 11 tháng năm 2017, kim ngạch hàng hoá nhập khẩu ước tính đạt 191,0 tỷ USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 76,5 tỷ USD, tăng 17,9%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 114,5 tỷ USD, tăng 23,2%. 

Như vậy, cán cân thương mại hàng hóa vẫn tiếp tục thăng dư khoảng 200 triệu USD trong tháng 11, nâng con số thặng dư trong 11 tháng qua lên 2,8 tỷ USD.

Tuy nhiên, đóng góp chủ yếu trong thành tích xuất siêu này là khu vực có vốn đầu tư nước ngoài khi khu vực này xuất siêu tới 26,2 tỷ USD trong 11 tháng, trong khi khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 23,4 tỷ USD.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank