• English

Tin thị trường

WB tiếp tục hỗ trợ cải cách tài chính công

(TBTCO) - Chiều ngày 30/5/2017, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà đã tiếp Giám đốc cấp cao Khối tài chính và thị trường toàn cầu của Ngân hàng Thế giới (WB)- bà Ceyla Pazarbasioglu.
  

Tại buổi tiếp, hai bên đã trao đổi về khả năng tăng cường các hỗ trợ sâu rộng của WB trong trung hạn dành cho các lĩnh vực phát triển thị trường trái phiếu, thị trường chứng khoán, các định chế tài chính phi ngân hàng và tài chính cho rủi ro thiên tai.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Trần Xuân Hà đã đánh giá cao sự hỗ trợ từ phía WB trong công tác cải cách tài chính công, trong đó có lĩnh vực thị trường tài chính, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán.

Thứ trưởng cũng đã thông tin về các chương trình hỗ trợ của WB dành cho Bộ Tài chính trong lĩnh vực thị trường tài chính, đồng thời giới thiệu tổng quan thị trường trái phiếu, bảo hiểm, chứng khoán.

Trong lĩnh vực thị trường trái phiếu, Bộ Tài chính đánh giá cao sự hỗ trợ của WB trong việc hỗ trợ chuyên gia tư vấn quốc tế trong quá trình xây dựng Lộ trình phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, lộ trình đã được xây dựng với đầy đủ các nội dung từ định hướng, mục tiêu phát triển; đồng thời có hệ thống các giải pháp đầy đủ từ khung khổ pháp lý, phát triển thị trường sơ cấp, thứ cấp, đa dạng hóa các nhà đầu tư, các định chế trung gian và dịch vụ thị trường.

“Hiện nay Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo, dự kiến trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong tháng 6/2017. Đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai sau khi lộ trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”- Thứ trưởng đề nghị.

Theo Thứ trưởng, đối với trái phiếu doanh nghiệp, hiện nay dự thảo nghị định thay thế Nghị định số 90/2011/NĐ-CP đang được Bộ Tài chính trình Chính phủ. Trên cơ sở ý kiến của thành viên Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ giải trình, tiếp thu để hoàn thiện nghị định. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc xây dựng nghị định này.

Đề cập tới lĩnh vực bảo hiểm, trong tháng 8/2016, WB đã phối hợp với Bộ Tài chính trao đổi về hỗ trợ kỹ thuật (HTKT) “Giải pháp tài chính và bảo hiểm đối với rủi ro thiên tai” giai đoạn 1 (2015 - 2016), bao gồm: hỗ trợ hoàn thiện mô hình đánh giá rủi ro thiên tai cấp quốc gia, triển khai ứng dụng phần mềm về thu thập dữ liệu bảo hiểm tài sản.

Trong tháng 3/2017, WB đã có thư thông báo tiếp tục hỗ trợ cho giai đoạn 2 (2017 - 2018) để thực hiện đánh giá rủi ro thiên tai; phát triển thị trường bảo hiểm rủi ro thiên tai; bảo đảm ngân sách nhà nước ứng phó với thiên tai; quản lý rủi ro tài chính cho công sản; hỗ trợ Bộ Tài chính triển khai Kế hoạch Hành động APEC 2017 về chính sách bảo hiểm và tài chính cho rủi ro thiên tai.

Về phát triển thị trường chứng khoán, WB đã hỗ trợ Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) dự thảo Luật Chứng khoán sửa đổi và nâng cao năng lực giám sát thị trường.

Bên cạnh các hỗ trợ của WB, Chính phủ Việt Nam cũng đã chủ động nghiên cứu, đánh giá để xây dựng các đề án tái cơ cấu nền kinh tế và đã ban hành các chiến lược phát triển thị trường chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, đặc biệt là trong bối cảnh Việt Nam sẽ tốt nghiệp IDA, nhu cầu phát triển thị trường vốn và huy động vốn trong nước sẽ là một trong những ưu tiên trong thời gian tới.

"Bộ Tài chính hy vọng WB sẽ phối hợp hiệu quả với Bộ Tài chính trong triển khai các chương trình hỗ trợ và mong tiếp tục nhận được hỗ trợ của WB"- Thứ trưởng bày tỏ.

Thứ trưởng cũng mong muốn, hai bên tiếp tục phối hợp lựa chọn những nội dung mới để hợp tác trong giai đoạn tiếp theo về thị trường trái phiếu, bảo hiểm, chứng khoán và dịch vụ tài chính.

Bà Ceyla Pazarbasioglu cám ơn Thứ trưởng chia sẻ những thông tin tiến độ hợp tác giữa WB và Bộ Tài chính.

"Trong thời gian tới, WB cam kết tiếp tục hỗ trợ Bộ Tài chính trong việc xây dựng chính sách, khuôn khổ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm, chứng khoán, đặc biệt là sẵn sàng tham gia hỗ trợ kỹ thuật phát triển thị trường vốn của Việt Nam và các định chế tài chính phi ngân hàng, cũng như hỗ trợ kỹ thuật “Giải pháp tài chính và bảo hiểm đối với rủi ro thiên tai”- bà Ceyla Pazarbasioglu khẳng định.

Đức Minh/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank