• English

Tin thị trường

WB công bố khung đối tác quốc gia mới với Việt Nam

Hôm nay (14/9), Ngân hàng Thế giới (WB) đã công bố Khung đối tác quốc gia (CPF) mới của Nhóm WB với Việt Nam giai đoạn 2017 - 2022 với 4 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: Phát triển bao trùm và sự tham gia của khu vực kinh tế tư nhân; đầu tư vào con người và tri thức; bền vững môi trường và năng lực ứng phó; quản trị tốt.

Khung đối tác này cũng hỗ trợ thực hiện các mục tiêu đề ra trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 -2020 của Việt Nam và mục tiêu cân bằng giữa phát triển kinh tế và bền vững môi trường, thúc đẩy bình đẳng và nâng cao năng lực và trách nhiệm giải trình của các cơ quan nhà nước.

Với khung đối tác mới này, Nhóm WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam phát triển và đạt trình độ cao hơn trong nhóm các nước thu nhập trung bình và tốt nghiệp quy chế vay vốn từ Hiệp hội Phát triển quốc tế - nguồn vốn dành cho các nước thu nhập thấp của WB.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Ousmane Dione - Giám đốc quốc gia WB tại Việt Nam cho biết, Việt Nam đang phấn đấu đạt được nhiều thành tích hơn nữa - bao gồm đẩy mạnh tăng trưởng, đạt trình độ công nghiệp hóa cao hơn và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Quỹ đạo tăng trưởng của Việt Nam chính là minh chứng cho thấy quyết tâm đạt thành tích cao nhất. Nhưng muốn đạt được kết quả như vậy đòi hỏi phải tinh chỉnh cả phương pháp và công tác triển khai.

“Nhóm WB vinh dự sát cánh cùng Việt Nam trong quá trình củng cố vị thế của một nước thu nhập trung bình thành công và tạo tiền đề trở thành một nước thu nhập cao” - ông Ousmane Dione khẳng định.  

Khung đối tác mới tiếp tục phát huy những hỗ trợ sẵn có và mạnh mẽ của WB tại Việt Nam, phối hợp và bổ trợ với các đối tác phát triển khác, huy động thêm các nguồn lực khác phục vụ phát triển, ví dụ như huy động vốn thương mại và sự tham gia của các doanh nghiệp tư nhân.

CPF sẽ được thực hiện với sự tham gia đáng kể của chính quyền địa phương, sẽ thử nghiệm và áp dụng cách tiếp cận đa ngành và theo vùng, sẽ quan tâm giải quyết và lồng ghép vấn đề giới thông qua một loạt các hình thức gồm hỗ trợ tư vấn, phân tích, đối thoại chính sách, cho vay và lập các đối tác chiến lược.

Ông Ousmane Dion cho biết thêm, “trong giai đoạn thực hiện khung đối tác quốc gia tới WB sẽ tập trung hỗ trợ Việt Nam thực hiện các biện pháp cải cách nhằm tạo tác động mang tầm chiến lược. Chúng tôi sẽ huy động tất cả các thể chế - WB, IFC, MIGA và các công cụ sẵn có nhằm tạo chuyển biến chiến lược như cho vay, đối thoại chính sách, phân tích và tư vấn hoặc bảo lãnh".

Cụ thể trong giai đoạn tới, Tổ chức Tài chính quốc tế (ICF) sẽ hỗ trợ bằng hình thức đầu tư và tư vấn, huy động nguồn vốn dài hạn cho các khoản đầu tư mang lại lợi ích kinh tế xã hội lớn, hỗ trợ phát triển thị trường vốn và các nguồn vốn tư nhân khác.

IFC sẽ thu hút các nhà đầu tư ngước ngoài vào các ngành chủ chốt như tài chính, hạ tầng, công nghiệp chế tạo và năng lượng nhằm kết hợp kinh nghiệm quốc tế với sự thông hiểu tình hình tại chỗ nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh và thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển và qua đó đạt hiệu quả đầu tư và lợi ích xã hội cao nhất.

Trong khi thông qua các sản phẩm bảo hiểm rủi ro chính trị và tăng cường tín dụng truyền thống, Cơ quan Bảo lãnh đầu tư đa phương (MIGA) sẽ bổ sung thêm cho các khoản vay của WB bằng cách huy động đầu tư tư nhân, giúp chính phủ và có thể có cả doanh nghiệp nhà nước vay thương mại. MIGA cũng sẽ hỗ trợ các dự án khác của Nhóm WB hoặc trong các lĩnh vực mà Nhóm WB đang hỗ trợ nếu phù hợp.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank