• English

Tin thị trường

Vụ Pháp chế góp phần tích cực vào công tác cải cách hành chính của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Ngày 10/7, Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai dự và đánh giá cao những nỗ lực của đơn vị trong bối cảnh còn nhiều khó khăn... 

Đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ

Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Công Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính cho biết: "Trong 6 tháng đầu năm, nhiều nhiệm vụ đã được đơn vị hoàn thành 100% kế hoạch được giao".

Đặc biệt, đơn vị đã đổi mới cách thức, phương thức thực hiện các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào thành tích chung của Bộ Tài chính.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ Pháp chế đã tiếp nhận trên 3.073 văn bản phải xử lý gồm: 280 văn bản phải trình Bộ; 43 văn bản thẩm định và cung cấp ý kiến pháp lý; 2.800 văn bản tham gia ý kiến với các đơn vị thuộc Bộ để giải đáp, xử lý vướng mắc trong thực hiện văn bản quy phạm pháp luật.

Các nhiệm vụ công tác pháp chế được triển khai toàn diện theo chương trình, kế hoạch được phê duyệt, theo đó một số nhiệm vụ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của ngành và được Lãnh đạo Bộ chỉ đạo sát sao, quyết liệt như công tác thực hiện các chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính; tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật...

Bên cạnh đó, Vụ Pháp chế cũng rất nỗ lực trong công tác cải cách hành chính (CCHC) góp phần đưa Bộ Tài chính tiếp tục được xếp thứ hai về CCHC và nhiều cán bộ của đơn vị đã được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về các thành tích trong công tác CCHC.

Xác định công tác CCHC là nhiệm vụ quan trọng của Bộ, nên để thực hiện tốt các chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ trong triển khai, thực hiện nhiệm vụ này, ngay từ cuối năm 2016, Vụ Pháp chế với vai trò là đơn vị đầu mối đã trình Bộ ban hành kế hoạch CCHC năm 2017.

Kế hoạch đã cụ thể hóa 6 nội dung của công tác CCHC, có sự phân công cụ thể đối với từng đơn vị (thuộc Bộ) để tổ chức thực hiện; cụ thể hóa về thời gian thực hiện và tiến độ thực hiện các công việc được giao...

Với nhiệm vụ là đầu mối tổng hợp, tham mưu giúp Bộ thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường của Nhà nước, trong 6 tháng đầu năm 2017, Vụ đã chủ động phối hợp với đầu mối các đơn vị liên quan triển khai nhiều hoạt động để thúc đẩy hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường như: Báo cáo tình hình thực hiện công tác bồi thường 6 tháng đầu năm gửi Bộ Tư pháp tổng hợp trình Chính phủ, tham gia các cuộc họp trao đổi nghiệp vụ với Cục Bồi thường Nhà nước và các cơ quan liên quan đối với các vụ việc bồi thường cụ thể...

Theo ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế: "Để đạt được các kết quả nêu trên có thể thấy ngoài sự đoàn kết, nhất trí và sự nỗ lực, cố gắng của tập thể cán bộ, công chức; Vụ Pháp chế luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ; sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị trong và ngoài Bộ để giúp Vụ hoàn thành nhiệm vụ và nâng cao chất lượng công tác".

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị vụ, cục thuộc Bộ Tài chính cũng đã thẳng thắn nêu lên những khó khăn, hạn chế trong công tác pháp chế. Trong đó, có những khó khăn đáng chú ý như việc phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ để đề xuất lập chương trình và đôn đốc thực hiện chương trình pháp luật, có lúc còn chưa được sát sao nên vẫn còn tình trạng phải điều chỉnh chương trình.

Ngoài ra, trong tổ chức triển khai nhiệm vụ công tác pháp chế, một số nhiệm vụ mới đòi hỏi có kỹ năng cao như công tác phân tích chính sách trong lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL; đánh giá tác động về giới trong xây dựng văn bản QPPL...

Tuy nhiên việc tập huấn kỹ năng nghiệp vụ đối với các nhiệm này đã được đặt ra nhưng chưa được thực hiện kịp thời; một số nhiệm vụ trong tổ chức triển khai chưa được sát sao trong công tác phối hợp giữa Vụ Pháp chế với các đơn vị thuộc Bộ.

Tiếp tục phối hợp xây dựng hoàn thiện các dự án Luật

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Tài chính, Thứ trưởng Vũ Thị Mai ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ công chức viên chức Vụ Pháp chế đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai đề nghị, Vụ Pháp chế cần tiếp tục phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục trình Chính phủ thông qua đề nghị xây dựng hoàn thiện các dự án Luật;

Chủ trì soạn thảo, trình Bộ các văn bản, đề án theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính;

Hoàn thiện việc pháp điển 09 đề mục (đề mục phí và lệ phí; đề mục ngân sách nhà nước; đề mục dự trữ quốc gia; đề mục thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;...) để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đưa vào Bộ pháp điển Quốc gia;

Tiếp tục tổ chức triển khai các nhiệm vụ thuộc chương trình hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Đẩy mạnh thực hiện, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hệ thống hóa các cam kết quốc tế, điều ước quốc tế làm cơ sở kiến nghị hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài chính (đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực tài chính) cho phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia, ký kết.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Vũ Thị Mai cũng như ý kiến phát biểu của các đại biểu, ông Ngô Hữu Lợi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế khẳng định, toàn đơn vị sẽ khắc phục những khó khăn, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Chính phủ và Bộ Tài chính giáo phó.

Đặc biệt, tại hội nghị, đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó cục trưởng Cục An ninh Tài chính tiền tệ Đầu tư, Tổng cục An ninh, Bộ Công an đã trao Bằng khen về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cho tập thể và cán bộ của Vụ Pháp chế./.

Sâm Linh/Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank