• English

Tin thị trường

Việt Nam xuất siêu 3,96 tỷ USD trong 8 tháng năm 2022

Tính chung 8 tháng năm 2022, Việt Nam đạt mức xuất siêu 3,96 tỷ USD; kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

viet-nam-xuat-sieu-trong-8-thang-nam-2022

Ngành nông nghiệp luôn đạt tỉ lệ xuất siêu cao. Ảnh: Vũ Long

Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 250,8 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu trong 8 tháng năm 2022, nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 89%. 

Trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, trong 8 tháng, kim ngạch xuất khẩu ước gần 36,3 tỷ USD, tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu nhóm nông sản chính gần 15 tỷ USD, tăng 7,4%; lâm sản chính trên 11,8 tỷ USD, tăng 6,2%; thủy sản trên 7,5 tỷ USD, tăng 35,3%; chăn nuôi 258,6 triệu USD, giảm 12,2%; đầu vào sản xuất gần 1,7 tỷ USD, tăng 48,2%.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tất cả các nhóm hàng hóa tháng 8.2022 ước đạt 30,96 tỷ USD, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 8 tháng năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 246,84 tỷ USD, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước.  

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 8 tháng năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 94%.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank