• English

Tin thị trường

Vì sao Việt Nam xếp hạng ngân hàng nhưng không công bố kết quả?

Mục tiêu Ngân hàng Nhà nước xếp hạng các nhà băng là để quản lý, giám sát và can thiệp kịp thời nhằm bảo vệ quyền lợi người gửi tiền. 

Mới đây, trên website chính thức, Ngân hàng Nhà nước một lần nữa khẳng định, việc xếp hạng các tổ chức tín dụng là phục vụ công tác quản lý nhà nước, đảm bảo an toàn, an ninh tiền tệ trong hoạt động ngân hàng, tài chính.

Theo kế hoạch, Ngân hàng Nhà nước dự định sẽ xếp hạng, đánh giá các tổ chức tín dụng theo A, B, C, D, E tương ứng với thứ hạng Tốt, Khá, Trung bình, Yếu và Yếu kém. Tuy nhiên, thứ hạng của từng nhà băng chỉ được thông báo cho đơn vị đó biết, không công khai cho bên thứ ba.

"Ngân hàng Nhà nước sẽ thông báo kết quả xếp hạng cho tổ chức tín dụng kèm theo các hành động, biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo đơn vị đó kịp thời khắc phục các tồn tại, giảm thiểu nguy cơ đổ vỡ, lan truyền trong hệ thống, trong đó mục tiêu hướng tới cuối cùng là bảo vệ quyền lợi người gửi tiền", Ngân hàng Nhà nước cho hay.

Tại Việt Nam, thời gian qua, các tổ chức xếp hạng tín nhiệm lớn như S&P, Moody's, Fitch cũng như một số công ty, tổ chức trong nước đã đánh giá và công bố thông tin về xếp hạng các ngân hàng thương mại để phục vụ nhu cầu của nhà đầu tư và người gửi tiền. Tuy nhiên, Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh, ở vai trò một ngân hàng trung ương, việc xếp hạng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là vì mục tiêu quản lý và giám sát để ban hành chính sách nhằm bảo vệ cho quyền lợi người gửi tiền.

Thực tế, không riêng Việt Nam, do mục đích khác nhau, nên ngân hàng trung ương, cơ quan giám sát tài chính tại nhiều nước trên thế giới cũng không công bố rộng rãi kết quả xếp hạng các ngân hàng thương mại. Nếu có, họ chỉ cung cấp các thông tin về kết quả xếp hạng uy tín của các tổ chức quốc tế để cho nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo, trong đó nêu rõ không chịu trách nhiệm về kết quả xếp hạng của các tổ chức này.

Dựa trên kết quả xếp hạng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có thể đánh giá mức độ an toàn của các ngân hàng, từ đó kịp thời xác định nguy cơ tiềm ẩn mà tổ chức tín dụng đó có thể mang lại cho hệ thống và cảnh báo sớm hoặc áp dụng các biện pháp can thiệp đặc biệt hơn.

Thanh Thanh Lan

 


Đăng ký nhận tin
KienlongBank