• English

Tin thị trường

VCCI đề nghị cân nhắc một số quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng

Do các thông tin về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đều được lưu giữ trên cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có thể chia sẻ thông tin để thực hiện chức năng quản lý của mình, nên việc đề nghị doanh nghiệp kinh doanh vàng miếng phải thực hiện báo cáo những thông tin này cho Ngân hàng Nhà nước sẽ khiến doanh nghiệp phải thực hiện hai thủ tục tương tự tại hai cơ quan quản lý khác nhau.

Nội dung trên được đề cập trong văn bản góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) gửi Ngân hàng  Nhà nước.

Theo VCCI, so với quy định hiện hành, dự thảo đã bãi bỏ một số thủ tục hành chính như: thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; chấm dứt hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng tại địa điểm đã được cấp phép. Đây là một chuyển biến tích cực trong hoạt động cải cách thủ tục hành chính, sẽ tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên để thúc đẩy hơn nữa về đơn giản hóa thủ tục hành chính, VCCI đề nghị ban soạn thảo cân nhắc thêm một số quy định. Cụ thể, về thời gian giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng, dự thảo quy định doanh nghiệp chỉ phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi có thay đổi nội dung về thông tin doanh nghiệp. Thời gian để giải quyết thủ tục hành chính là 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Theo VCCI, đây là khoảng thời gian quá dài để xem xét, giải quyết thủ tục điều chỉnh giấy phép trong khi hồ sơ rất đơn giản, chỉ bao gồm đơn đề nghị và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặt khác, dự thảo cũng không quy định về khoảng thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ, điều này có thể gây ra tình trạng kéo dài thời gian giải quyết thủ tục khi các cán bộ thực thi cho rằng hồ sơ không hợp lệ. Để thể hiện tinh thần cải cách về thủ tục hành chính, VCCI đề nghị ban soạn thảo rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục xuống còn 3 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ và quy định về thời gian xem xét tính hợp lệ của hồ sơ là 1 ngày làm việc tính từ ngày nhận hồ sơ.

Ngoài ra, dự thảo cũng bổ sung nghĩa vụ báo cáo định kỳ hàng quý hoặc khi cần thiết trong trường hợp doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng có thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; bổ sung địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng; chấm dứt hoạt động tại địa điểm kinh doanh mua bán vàng miếng đã được cấp phép hoặc đã báo cáo với Ngân hàng Nhà nước.

So với các Thông tư hiện hành thì dự thảo đã điều chỉnh thủ tục điều chỉnh giấy phép kinh doanh thành thủ tục báo cáo định kỳ. Xét bản chất thì sự điều chỉnh này sẽ góp phần giảm tải thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp (Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 108/2018/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp) thì khi lập, thay đổi, chấm dứt hoạt động của các địa điểm kinh doanh doanh nghiệp đều có nghĩa vụ thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Như vậy, các thông tin về địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp đều được lưu giữ trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, các cơ quan quản lý nhà nước có thể chia sẻ thông tin để thực hiện chức năng quản lý của mình. Do đó, việc yêu cầu như trên sẽ khiến doanh nghiệp phải thực hiện hai thủ tục tương tự tại hai cơ quan quản lý khác nhau.

Vì vậy, để vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vừa đảm bảo quản lý nhà nước, VCCI đề nghị ban soạn thảo bỏ quy định này và giữa cơ quan quản lý nhà nước sẽ chia sẻ và sử dụng các thông tin về địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng.

Theo haiquanonline.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank