• English

Tin thị trường

VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019

Công ty Quản lý tài sản (VAMC) cho biết, trong năm 2019, đơn vị này sẽ thực hiện mua nợ xấu theo giá trị thị trường là 4.500 tỷ đồng; thu hồi nợ xấu 50.000 tỷ đồng và dự kiến phát hành 20.000 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt (TPĐB).

Theo kế hoạch phát triển kinh doanh và đầu tư phát triển của Công ty Quản lý Tài sản (VAMC), năm 2019 công ty đặt mục tiêu mua nợ bằng trái phiếu với giá trị 20.000 tỉ đồng, mua nợ xấu theo giá trị thị trường đạt 4.500 tỉ đồng. Đồng thời doanh số thu hồi nợ xấu tăng mạnh từ 37.512 tỉ đồng trong năm 2018 lên 50.000 tỉ đồng.

VAMC dự kiến thu hồi 50.000 tỷ đồng nợ xấu năm 2019. (Ảnh minh họa)

Theo báo Đấu thầu, để đảm bảo đủ nguồn vốn nhằm đẩy mạnh hoạt động mua nợ, VAMC đề nghị cấp đủ vốn điều lệ 5.000 tỉ đồng (thêm 3.000 tỉ đồng) và đã được Thủ tướng chấp thuận.

VAMC cho biết sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng (TCTD) trong việc mua nợ bằng trái phiếu đặc biệt, đặc biệt tập trung mua theo giá trị thị trường các khoản nợ xấu đã được mua bằng trái phiếu.\

Bên cạnh đó, VAMC cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh công tác xử lí nợ; tăng cường kiểm tra, giám sát nội bộ; hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin, cơ cấu tổ chức,…

Theo Kinh tế & Tiêu dùng, trong năm 2018, VAMC đã mua 761 khoản nợ của 13 TCTD với tổng số dư nợ gốc nội bảng là 30.917 tỉ đồng, giá mua nợ là 29.812 tỉ đồng, đạt 93,2% so với khối lượng trái phiếu đặc biệt được NHNN phê duyệt.

Luỹ kế từ khi thành lập đến 31/12/2018, VAMC đã thực hiện mua nợ xấu bằng trái phiếu đặc biệt với tổng dư nợ gốc nội bảng là 338.849 tỉ đồng, giá mua là 307.567 tỉ đồng.

VAMC cũng mua được 40 khoản nợ với giá trị thị trường, tổng giá mua là 2.819 tỉ đồng, góp phần xử lí hớn 5.200 tỉ đồng nợ xấu cho các TCTD. Tổng số tiền thu hồi nợ trong năm 2018 đạt 31.512 tỉ đồng, luỹ kế từ năm 2013 đến cuối năm 2018 là 119.000 tỉ đồng.

thuonghieuvaphapluat.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank