• English

Tin thị trường

Ủy ban Giám sát tài chính đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng

Đánh giá tổng cung sẽ tăng mạnh hơn từ quý 2/2017, trong khi tổng cầu cũng có sự cải thiện tốt hơn, Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng; trong đó với kịch bản cao, tăng trưởng cả năm sẽ đạt 6,7% đúng như mục tiêu đã đề ra.

Đánh giá về tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế trong thời gian tới, UBGSTCQG cho biết, tổng cung sẽ tăng mạnh hơn từ quý 2/2017 do sản xuất công nghiệp sẽ tăng mạnh hơn nhờ công nghiệp chế biến chế tạo tăng cao hơn do Samsung sẽ đẩy mạnh sản xuất các sản phẩm chủ lực từ quý 2/2017, đặc biệt là mẫu điện thoại di động S86. Bên cạnh đó giá trị nhập khẩu máy móc thiết bị trong quý 1/2017 đã tăng 28,3% so với cùng kỳ (cùng kỳ 2016 giảm 14,1%) cũng cho thấy năng lực sản xuất sẽ được cải thiện trong quý 2/2017.

Ngoài ra những diễn biến thời tiết thuận lợi sẽ giúp cho mục tiêu tăng trưởng khu vực nông lâm thủy sản 2,7-2,8% trong năm 2017 khả thi hơn. “Mức tăng trưởng này ước sẽ đóng góp 0,45 điểm % vào tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế, gấp đôi mức đóng góp 0,22 điểm % của khu vực này vào tăng trưởng GDP trong năm 2016”, UBGSTCQG dự báo.

Trong khi đó, tổng cầu của nền kinh tế sẽ có sự cải thiện tốt hơn, bởi vốn đầu tư công vào các dự án trọng điểm cũng như giải ngân vốn vào các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới.

Tính toán chỉ số kinh tế dẫn báo7 (LEI) của UBGSTCQG cũng cho thấy chỉ số này đã có tháng thứ 3 tăng liên tiếp trên ngưỡng 100 điểm. Đặc biệt là các chỉ số thành phần như chỉ số nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, giày dép; chỉ số nhập khẩu máy móc, thiết bị tăng khá mạnh. Điều này báo hiệu cầu của nền kinh tế sẽ cải thiện trong những quý tới.

Theo Ủy ban, mặc dù nền kinh tế nhìn chung vẫn trong xu hướng cải thiện, nhất là đối với khu vực nông nghiệp và công nghiệp chế biến chế tạo, song những diễn biến mới của tình hình kinh tế thế giới sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng đạt được mục tiêu tăng trưởng 6,7% trong năm 2017.

Trên cơ sở đó, Ủy ban đã đưa ra 3 kịch bản tăng trưởng của cả năm 2017 (được kiểm định lại bằng mô hình phân rã tăng trưởng). Theo đó tăng trưởng năm 2017 theo kịch bản trung bình chỉ ở mức 6,2%; kịch bản khá là 6,4-6,5% và kịch bản cao là 6,7% - bằng với mục tiêu và Quốc hội đã phê duyệt.

Đáng chú ý, với cả 3 kịch bản này, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều cao hơn rất nhiều mục tiêu đã đề ra cho năm 2017 là 31,5% GDP; tăng trưởng xuất khẩu cũng cao hơn mục tiêu 6-7%. Đặc biệt ở kịch bản cao, để đạt tăng trưởng cả năm ở mức 6,7%, tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt 33,5-34% GDP, trong đó tăng trưởng tín dụng đạt tới 20-21%; xuất khẩu phải tăng trưởng 11-12%.

Kịch bản tăng trưởng 2017

Chỉ tiêu (%)

Kịch bản

trung bình

Kịch bản
khá

Kịch bản
cao

Tăng trưởng khu vực nông,
lâm nghiệp, thủy sản

2,5

2,7-2,8

2,9-3

Tăng trưởng khu vực công nghiệp
và xây dựng

7,6-7,8

8,2

8,5

Tăng trưởng khu vực dịch vụ

6,5

6,7

7

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội/GDP

32-32,5

33

33,5-34

- Trong đó: Tăng trưởng tín dụng

17-18

19

20-21

Tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu

8,0-9,0

10

11-12

Dự báo tăng trưởng

6,2

6,4-6,5

6,7

Nguồn: Tính toán của UBGSTCQG


Đăng ký nhận tin
KienlongBank