• English

Tin thị trường

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai việc công bố thông tin một đầu mối

Từ ngày 8/3/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ vận hành Hệ thống công bố thông tin một đầu mối áp dụng đối với tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

uy-ban-chung-khoan-nha-nuoc-trien-khai-cong-bo-thong-tin-dau-moi

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước triển khai việc công bố thông tin một đầu mối và áp dụng trước tiên tại HNX. Ảnh minh họa: HNX

Hiện nay, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên các sở giao dịch chứng khoán thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin qua hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: “Các đối tượng quy định tại Điều 2 Thông tư này khi công bố thông tin phải đồng thời báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán nơi chứng khoán đó niêm yết, đăng ký giao dịch”.

Theo đó, các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch đang gửi báo cáo, công bố thông tin cho cả Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán nơi công ty có cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch.

Để giảm tải đầu mối báo cáo, công bố thông tin, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai các giải pháp công nghệ, đồng thời đồng bộ các yêu cầu về nghiệp vụ, cụ thể là thống nhất một đầu mối báo cáo, công bố thông tin cho các tổ chức niêm yết và đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ điều chỉnh hệ thống công bố thông tin và các văn bản liên quan, đáp ứng yêu cầu về công nghệ kết nối, trao đổi dữ liệu giữa Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và sở giao dịch chứng khoán trong thời gian sớm nhất để các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch chỉ phải báo cáo, công bố thông tin tại đầu mối duy nhất là sở giao dịch chứng khoán, nơi công ty niêm yết, đăng ký giao dịch.

Tính đến nay, hệ thống báo cáo, công bố thông tin một đầu mối qua HNX đã sẵn sàng đưa vào vận hành và sẽ  áp dụng trước đối với 321 công ty niêm yết và 869 công ty đăng ký giao dịch.

Sau quá trình triển khai tại HNX, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước sẽ tiếp tục triển khai việc công bố thông tin một đầu mối đối với các doanh nghiệp niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc đưa vào vận hành hệ thống công bố thông tin qua một đầu mối là một trong những giải pháp của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhằm góp phần giảm thiểu thủ tục hành chính, giảm chi phí cho doanh nghiệp, tăng hiệu quả, tính kịp thời của thông tin công bố, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ cho các tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch trên sở giao dịch chứng khoán trong thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Theo bnews.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank