• English

Tin thị trường

Ứng dụng công nghệ, gia tăng dịch vụ tín dụng cho nông thôn

Những năm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam luôn xác định tín dụng nông nghiệp, nông thôn là 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên.

“Các TCTD đã tập trung đầu tư vốn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, lãi suất cho các khách hàng thuộc khu vực nông nghiệp, nông thôn. Hệ thống ngân hàng Việt Nam có vai trò quan trọng không chỉ trong việc cấp tín dụng, mà còn hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp nông nghiệp bằng nhiều hình thức cung ứng các sản phẩm, dịch vụ tài chính như gói sản phẩm, dịch vụ cho vay thu mua chế biến xuất khẩu lương thực, gói sản phẩm, dịch vụ phục vụ cho hộ sản xuất”.

Đây là yêu cầu của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh tại Hội thảo quốc gia “Thúc đẩy tài chính toàn diện hướng tới phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam” ngày 11/11.

ung-dung-cong-nghe-gia-tang-dich-vu-tin-dung-cho-nong-thon

Quang cảnh hội thảo (Ảnh: Cổng TTĐT Ngân hàng Nhà nước Việt Nam)

Ông Kim Anh cũng cho biết, Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã xác định mục tiêu tổng quát là mọi người dân, doanh nghiệp đều được tiếp cận và sử dụng an toàn, thuận tiện các sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp nhu cầu, với chi phí hợp lý, do các tổ chức được cấp phép cung ứng một cách có trách nhiệm và bền vững. Trong đó, chiến lược đặc biệt chú trọng tới những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác; doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh.

Trong những năm qua, NHNN luôn xác định tín dụng nông nghiệp, nông thôn là 1 trong 5 lĩnh vực ưu tiên. NHNN đã trình Chính phủ ban hành nhiều chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn góp phần xóa đói, giảm nghèo, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, trong đó có một phần lớn ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Trao đổi tại hội thảo, các chuyên gia nhận định tài chính toàn diện đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bền vững nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam; khu vực này cũng là đối tượng chính cần đến tài chính toàn diện.

Vì thế, các chuyên gia cũng lưu ý việc phát triển tài chính toàn diện đối với phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, nông thôn, đặc biệt là đặt trong những xu hướng mới về toàn cầu hóa, cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh... hướng tới phát triển bền vững khu vực nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, đề xuất các giải pháp về ứng dụng công nghệ hiện đại để đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tài chính tại khu vực nông nghiệp, nông thôn; phát triển các dịch vụ tài chính ngân hàng gắn với các lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp xanh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Theo vietnamnet.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank