• English

Tin thị trường

UBGSTCQG: Tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng ước tăng 11,5%

Tín dụng tháng 8 tiếp tục tăng trưởng tích cực. Ước tính đến hết tháng 8/2017, tín dụng tăng khoảng 11,5% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 10,2%). 

Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia đã cho biết như vậy trong Báo cáo tình hình kinh tế tháng 8 và 8 tháng đầu năm vừa được công bố mới đây.

Ủy ban cũng cho biết, tỷ trọng tín dụng trung dài hạn tiếp tục xu hướng giảm. Cụ thể tín dụng ngắn hạn ước tăng 14,1% (cùng kỳ năm 2016 tăng 9,0%), chiếm 45,9% tổng tín dụng (cuối năm 2016 là 44,9%); trong khi tín dụng trung và dài hạn ước tăng 8,8% (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,1%), chiếm 54,1% tổng tín dụng (cuối năm 2016 chiếm 55,1%).

Cơ cấu tín dụng theo loại tiền duy trì ổn định. Tín dụng VND chiếm khoảng 91,5%, tín dụng ngoại tệ chiếm 8,5% tổng tín dụng. Đáng lưu ý là, tốc độ tăng trưởng tín dụng ngoại tệ cao hơn nhiều so với cùng kỳ. Tín dụng ngoại tệ ước tăng 11,5%, cao hơn đáng kể so với mức 1,7% của cùng kỳ năm 2016, và tập trung chủ yếu ở nhóm NHTMCP. Tín dụng VND ước tăng 11% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ 2016 tăng 11,1%).

Cơ cấu tín dụng theo ngành nghề và lĩnh vực hầu như không thay đổi so với cuối năm 2016. Tỷ trọng tín dụng đối với ngành công nghiệp và xây dựng khoảng 31,2%; tỷ trọng dư nợ cho vay ngành dịch yụ khoảng 37,4%. Tỷ trọng tín dụng đổi với ngành nông, lâm, thủy sản và ngành thương mại, vận tải, viễn thông duy trì ổn định.

Thông tin về hoạt động huy động vốn, Ủy ban cho biết, huy động vốn 8 tháng đầu năm 2017 tăng trưởng khá, ước tăng 9,1% so với cuối năm 2016 (cùng kỳ năm 2016 tăng 11,4%).

Trong đó, tiền gửi khách hàng ước tăng khoảng 8,7% so với cuối năm 2016; phát hành giấy tờ có giá ước tăng 18,6%. Đặc biệt, tiền gửi của Kho bạc Nhà nước (KBNN) tại các ngân hàng tiếp tục tăng; tính đến cuối tháng 8/2017, tiền gửi của KBNN là khoảng 160 nghìn tỷ đồng, tăng 68,0% so với đầu năm.

Về thanh khoản hệ thống ngân hàng, Ủy ban cho biết, trong tháng 8, thanh khoản của hệ thống ngân hàng nhìn chung vẫn khá dồi dào. Điều đó được biểu hiện trên 2 khía canh: Thứ nhất, lãi suất liên ngân hàng các kỳ hạn duy trì ở mức thấp và chỉ tăng nhẹ so với cuối tháng 7/2017 từ 0,2 đến 0,3 điểm %; Thứ hai, trên thị trường mở, từ 1-22/8, NHNN hút ròng 4 nghìn 494 tỷ đồng và lũy kế từ đầu năm đến nay hút ròng 32 nghìn 632 tỷ đồng.

Về hoạt động của thị trường 1, lãi suất tương đổi ổn định so với tháng trước. Tính đến 21/8/2017, lãi suất bình quân kỳ hạn 1 tháng ở mức 4,7%, 6 tháng ở mức 5,68%, 12 tháng ở mức 6,8%, 12-36 tháng ở mức 7,07%4, tương đương với mức lãi suất huy động trong tháng 7. Lãi suất cho vay 5 lĩnh vực ưu tiên ở mức 6,5%, cá biệt có NHTM ở mức 6%; đối với khu vực sản xuất kinh doanh thông thường, lãi suất phổ biển ở mức 9,3-11% kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank