• English

Tin thị trường

Từ tháng 2.2024, có quy định mới về chấp hành chính sách tiền tệ, ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư 17, quy định việc kiểm tra đột xuất việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

ngan-hang-nha-nuoc

Ảnh: SBV

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư số 17/2023/TT-NHNN quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật. Văn bản này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 8.2.2024.

Thông tư này quy định về kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ, hoạt động ngân hàng, ngoại hối và phòng, chống rửa tiền (sau đây gọi là tiền tệ và ngân hàng) đối với đối tượng kiểm tra.

Theo đó, đối tượng áp dụng không chỉ là các cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà còn cả các tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức có hoạt động thông tin tín dụng; tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải ngân hàng;

Ngoài ra còn có các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Mục đích kiểm tra nhằm xem xét, đánh giá thông tin, số liệu, tình hình chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng của đối tượng kiểm tra để đảm bảo đầy đủ, chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

Việc này cũng tăng cường hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng; phát hiện, ngăn ngừa, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.

Theo thông tư 17, việc kiểm tra được tiến hành thường xuyên hoặc đột xuất. Bảo đảm không chồng chéo, trùng lặp về nội dung, thời gian, đối tượng kiểm tra với các hoạt động kiểm tra của các đơn vị kiểm tra, giữa các hoạt động kiểm tra với hoạt động thanh tra.

Theo laodong.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank