• English

Tin thị trường

Từ ngày 17/5/2021, giảm 50% mức thu phí trong chăn nuôi

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Thông tư số 24/2021/TT-BTC ngày 31/3/2021 của Bộ Tài chính nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

giam-50-muc-thu-phi-trong-chan-nuoi

Thông tư số 24/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu phí trong chăn nuôi tại Biểu mức thu phí sau:

giam-50-muc-thu-phi-trong-chan-nuoi-1

giam-50-muc-thu-phi-trong-chan-nuoi-2

Theo Thông tư số 24/2021/TT-BTC, kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (ngày 17/5/2021) đến hết ngày 31/12/2021 áp dụng mức thu bằng 50% mức thu phí tại Biểu mức thu phí trong chăn nuôi nêu trên. Kể từ ngày 01/01/2022 trở đi áp dụng mức thu phí tại Biểu mức thu phí này.

Miễn thu phí đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, người cao tuổi, người khuyết tật, người có công với cách mạng; tổ chức, cá nhân ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn khi đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các nội dung thu phí trong chăn nuôi.

Như vậy, Thông tư số 24/2021/TT-BTC cùng với hàng loạt chính sách giảm các loại phí, lệ phí đã ban hành của Bộ Tài chính là những giải pháp thiết thực nhằm kịp thời giảm thiểu khó khăn do dịch Covid-19 gây ra cho người dân, doanh nghiệp, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh. Các biện pháp cụ thể, kịp thời này đã thể hiện tinh thần sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế của Bộ Tài chính.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank