• English

Tin thị trường

Từ ngày 1/7/2019, tăng mức hưởng bảo hiểm y tế

Ngày 16/5/2019, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 1602/BHXH-CSYT hướng dẫn áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm ý tế (BHYT).

Theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động là 1.490.000 đồng/tháng, tăng thêm 100.000 đồng so với hiện hành. Mức lương cơ sở tăng lên sẽ kéo theo mức hưởng BHYT tăng lên.

Để thống nhất thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT theo mức lương cơ sở mới, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh thông báo để các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thực hiện, kể từ ngày 01/7/2019, xác định mức hưởng BHYT là 15% mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 6 tháng lương cơ sở tương đương với 8.940.000 đồng.

Xác định mức thanh toán trực tiếp là 0,15 lần mức lương cơ sở tương đương với 223.500 đồng; 0,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 745.000 đồng; 1,0 lần mức lương cơ sở tương đương với 1.490.000 đồng; 2,5 lần mức lương cơ sở tương đương với 3.725.000 đồng.

Về mức thanh toán chi phí vật tư y tế, danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với vật tư y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT không vượt quá 45 tháng lương cơ sở tương đương với 67.050.000 đồng.

Bảo hiểm xã hội lưu ý, mức thanh toán nêu trên áp dụng kể cả với trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/7/2019 nhưng ra viện từ ngày 01/7/2019.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank