• English

Tin thị trường

Từ kỳ lương tháng 7/2020 áp dụng mức thuế thu nhập cá nhân theo mức giảm trừ gia cảnh mới

Tổng cục Thuế vừa đề nghị Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, Chi cục Thuế khẩn trương thực hiện hướng dẫn người nộp thuế kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN ) từ tiền lương, tiền công năm 2020.

Tổng cục Thuế vừa có Công văn số 2546/TCT-DNNCN hướng dẫn tổ chức triển khai Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN.

Theo đó, mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN quy định tại Điều 1 Nghị quyết 954/2020/UBTVQH14 ngày 2/6/2020 được áp dụng từ kỳ tính thuế TNCN năm 2020.

Cụ thể, cơ quan thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn người nộp thuế thực hiện kê khai thuế và tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo tháng, tạm tính từ tháng 7/2020, hạn nộp tờ khai là ngày 20/8/2020; đối với người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý, tính từ kỳ khai thuế TNCN tạm tính quý III/2020, hạn nộp tờ khai là ngày 30/10/2020.

Trường hợp các tháng, quý thuộc kỳ tính thuế năm 2020 người nộp thuế đã tạm nộp thuế TNCN từ tiền lương, tiền công theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Thuế TNCN 2007 (9 triệu đồng/ tháng đối với người nộp thuế và 3,6 triệu đồng tháng đối với mỗi người phụ thuộc), cơ quan thuế có trách nhiệm hướng dẫn người nộp thuế xác định lại số thuế TNCN phải nộp của kỳ tính thuế năm 2020 theo mức giảm trừ gia cảnh quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 nêu trên khi quyết toán thuế TNCN năm 2020.

Mức giảm trừ gia cảnh của thuế TNCN quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng (132 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng/tháng.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank