• English

Tin thị trường

Từ 15-6: Cấm nhập khẩu máy móc trên 10 năm tuổi vào Việt Nam

Thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng tiêu chí tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm.


Kể từ ngày 15-6-2019, các tổ chức, doanh nghiệp, cơ quan nhà nước khi nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng phải tuân thủ nghiêm ngặt một số tiêu chí của Quyết định 18/2019/QĐ-TTg quy định việc nhập khẩu, máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Theo đó, các đơn vị nêu trên cấm nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng trong 02 trường hợp sau:

- Các nước xuất khẩu đã công bố loại bỏ do lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường;

-  Không đáp ứng các yêu cầu về an toàn, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, thiết bị đã qua sử dụng được phép nhập khẩu khi đáp ứng tiêu chí tuổi thiết bị không vượt quá 10 năm và được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp với quy định của của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, thiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường.

"Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam"- quyết định nêu rõ.

Để quản lý việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, Chính phủ yêu cầu Bộ Khoa học và Công nghệ công bố danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng mà các nước đã công bố loại bỏ lạc hậu, chất lượng kém, gây ô nhiễm môi trường.

Quyết định 18/2019/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 15-6-2019.

Theo plo.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank