• English

Tin thị trường

Triển khai gói hỗ trợ lãi suất là nhiệm vụ chính trị trọng tâm

Nhằm kịp thời có những giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng, Thống  đốc  Ngân  hàng  Nhà  nước Việt Nam (NHNNN) Nguyễn Thị Hồng đã có chỉ đạo đến từng ngân hàng, các tổ chức, chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố... tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất diễn ra ngày 26/8.

trien-khai-goi-ho-tro-lai-suat

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc phổ biến, giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất

Chương trình hỗ trợ lãi suất nhận được sự quan tâm rất lớn của rất nhiều cấp lãnh đạo, cũng nhận được sự quan tâm của người dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh. Với những kết quả ban đầu có thể thấy ngành Ngân hàng đã có sự vào cuộc rất quyết liệt từ các đơn vị triển khai và các tổ chức tín dụng dựa trên cơ sở các hành lang pháp lý là Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. NHNN đã có sự phối hợp hợp chặt chẽ, trách nhiệm với các Bộ, ngành.

Tới đây, NHNN sẽ có văn bản đề nghị các địa phương cùng đồng hành, hỗ trợ, vì hơn ai hết các doanh nghiệp tại địa phương cần có sự hỗ trợ tích cực hơn nữa. Việc đồng hành hỗ trợ của các địa phương sẽ có thể thúc đẩy giải quyết được những khó khăn của gói hỗ trợ này. Qua ý kiến phát biểu của các đại biểu và trên cơ sở các khó khăn, vướng mắc để thực hiện quyết liệt trong thời gian tới có hiệu quả, Thống đốc Nguyễn Thị Hồng đề nghị:

Đối với các ngân hàng thương mại (NHTM), thứ nhất, phải phối hợp với khách hàng rà soát ngay các khoản vay đã ký kết hợp đồng và đã giải ngân từ 1/1/2022 đến nay. Bởi theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP, tất cả các khoản vay đã ký hợp đồng từ 1/1 đến nay nếu thuộc đối tượng đủ điều kiện thì sẽ được hỗ trợ cho nên việc này phải làm rất sớm. Đề nghị các tổ chức tín dụng  (TCTD) thông báo cho khách hàng, cùng với khách hàng rà soát.

Khi khách hàng có đề nghị hỗ trợ lãi suất thì sẽ cập nhật số liệu, với dư nợ như vậy sẽ được tính hỗ trợ lãi suất từ 20/5 đến hết năm 2023. Các TCTD cần phải có số liệu như vậy để NHNN tổng hợp cùng với các Bộ, ngành về kết quả thực hiện khi Chính phủ cũng như các cơ quan kiểm toán đưa vào trong báo cáo để trình bày trước Quốc hội. Đặc biệt các ngân hàng phải đảm bảo không để xảy ra trường hợp các doanh nghiệp đủ điều kiện, đúng đối tượng mà không được hưởng hỗ trợ lãi suất.

Thứ hai, để triển khai ở tất cả các địa phương, đề nghị các TCTD cần phát triển đầy đủ các nội dung, công việc phải triển khai đến với từng chi nhánh, từng phòng giao dịch trong hệ thống và xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cần khẩn trương, quyết liệt, kịp thời với tinh thần trách nhiệm cao nhất.

Thứ ba, các NHTM chủ động xác định khó khăn, vướng mắc. Nếu trong điều kiện có thể giải quyết theo thẩm quyền, tùy thuộc vào từng ngân hàng thì có thể giải quyết luôn. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo với các đơn vị chức năng của NHNN để NHNN phối hợp với các đơn vị chức năng của các Bộ, ngành liên quan có hướng tháo gỡ. Đặc biệt là các NHTM phản ánh khó khăn, vướng mắc thì không phản ánh chung chung mà phải cụ thể, chi tiết để NHNN tổng hợp, phối hợp đưa ý kiến đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bộ Tài chính và các bộ, ngành khác để tháo gỡ.

Thứ tư là các TCTD cũng tăng cường truyền thông chính sách lên các kênh thông tin đại chúng để truyền thông đến với khách hàng, phải giải thích rất rõ ràng cụ thể và tận tâm đến với khách hàng.

Đối với chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố - “cánh tay" nối dài của Thống đốc và NHTW để triển khai, chỉ đạo đến các địa phương phải theo dõi, giám sát việc thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này; chủ động hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn phát sinh tại địa bàn và kịp thời phản ánh đến NHNN những vấn đề vượt thẩm quyền. Các chi nhánh NHNN cũng cần chủ động đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn. 

Đặc biệt, nhiệm vụ thứ 2 rất quan trọng là các chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành địa phương tổ chức hội nghị kết nối giữa ngân hàng và doanh nghiệp tại các địa bàn. Tôi đề nghị tổ chức các buổi chuyên đề về triển khai gói hỗ trợ lãi suất này…

Các doanh nghiệp thuộc đối tượng hưởng gói hỗ trợ lãi suất này cũng tham gia. Doanh nghiệp nào tiếp cận được hoặc không tiếp cận phải có lý do rất rõ ràng, các tổ chức tín dụng cũng phải giải thích rất rõ ràng. Nếu còn băn khoăn, thắc mắc thì tổng hợp cùng tháo gỡ để minh bạch, công khai; lãnh đạo các địa phương là những người quản lý trực tiếp sẽ thấy được sự vào cuộc mạnh mẽ của ngân hàng. Chủ động truyền thông tại địa phương để đảm bảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh… tại địa phương nắm rõ từ khung pháp lý của Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

Đặc biệt Thống đốc đề nghị, chi nhánh NHNN tại các tỉnh, thành phố cũng phải phối hợp với các đơn vị chức năng của NHNN cũng như các đơn vị chức năng của các bộ, ngành tại mỗi tỉnh, thành phố trên cả nước thành lập đường dây nóng để lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân, các cơ quan phản ánh những vướng mắc phát sinh và xử lý nghiêm các trường hợp không triển khai gói hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp đủ điều kiện hưởng gói hỗ trợ.

trien-khai-goi-ho-tro-lai-suat

Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng chủ trì hội nghị

Đối với các đơn vị thuộc NHTW, theo dõi sát diễn biến kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ trong nước và quốc tế; chủ động tham mưu điều hành chính sách tiền tệ theo mục tiêu kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy quá trình phục hồi kinh tế, ổn định thị trường tiền tệ cũng như đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng.

Đây là điều kiện rất quan trọng để cải thiện môi trường kinh doanh cho các doanh nghiệp theo đúng chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ bởi vì doanh nghiệp, hợp tác xã đang khó khăn về dịch Covid-19 nhưng nếu có bất ổn về kinh tế vĩ mô và hoạt động ngân hàng cũng sẽ càng gây khó khăn; sớm dự báo mức tăng trưởng tín dụng điều chỉnh để thuận tiện cho việc triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất này cũng như đáp ứng nhu cầu vốn để thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cũng như phục hồi sản xuất, kinh doanh; tiếp tục theo dõi diễn biến của lạm phát cũng như diễn biến của thị trường tiền tệ để có tham mưu, đề xuất phù hợp.

Đề nghị các vụ, cục chức năng, trong đó có Vụ Tín dụng các ngành kinh tế khẩn trương xây dựng nội dung chương trình cho các chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố triển khai tổ chức Hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; xây dựng chương trình công tác của Ban lãnh đạo NHNN để phân công, trực tiếp tham gia chỉ đạo và tham dự một số số hội nghị tại địa phương.

Xây dựng chương trình khảo sát, giám sát và kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện gói hỗ trợ lãi suất, nắm bắt những khó khăn trong thực tiễn từ Hiệp hội Ngân hàng và các cấp, các ngành theo đúng tinh thần của Phó Thủ tướng đã đặt ra trong tháng 8 vừa qua.

Song song với đó, các bộ, ngành phối hợp cùng với NHNN có những tham mưu, đề xuất để xử lý những khó khăn, vướng mắc. Các đơn vị thuộc NHNN cũng phải phối hợp với các các đơn vị của các bộ, ngành để có hướng dẫn, giải đáp kịp thời trong phạm vi thẩm quyền, nếu như vượt thẩm quyền không thể triển khai thì báo cáo Thống đốc để đề xuất Chính phủ báo cáo lên Quốc hội.

NHTW cũng phải lập đường dây nóng cùng với đường dây nóng của chi nhánh NHNN các tỉnh, thành phố để kịp thời khi tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với các bộ ngành.

Bên cạnh đó, NHNN cũng đánh giá rất cao sự phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm của các bộ, ngành trong thời gian vừa qua và mong rằng các bộ, ngành có liên quan sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với NHNN để tiếp tục triển khai Nghị định. Đặc biệt là tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đầu tiên liên quan đến đối tượng hưởng gói hỗ trợ lãi suất, hồ sơ thủ tục để các ngân hàng tự tin khi quyết định cho vay hỗ trợ người dân, doanh nghiệp đảm bảo quá trình thanh tra, kiểm tra sau này không có những vướng mắc phát sinh và cũng mong các đồng chí tích cực tham gia cùng đoàn khảo sát, giám sát, kiểm tra của NHNN để là cơ sở đẩy nhanh tiến độ triển khai gói hỗ trợ này.

Cuối cùng là công tác truyền thông cần đặc biệt quan tâm hơn nữa và cần có sự vào cuộc từ tất cả các đơn vị của NHNN, các bộ, ngành, các chi nhánh NHNN ở các tỉnh, thành phố, các TCTD, các ngân hàng để cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, người dân nắm rõ được điều kiện, đối tượng tiếp cận gói hỗ trợ này.

Triển khai truyền thông chính sách liên quan đến hướng dẫn, giải đáp thắc mắc của đơn vị này được truyền tải đến tất cả các đơn vị khác và truyền thông dưới nhiều hình thức. NHNN giao nhiệm vụ này cho Vụ Truyền thông phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Ngành, và đề nghị các cơ quan truyền thông báo chí sẽ truyền thông trên tinh thần như vậy.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank