• English

Tin thị trường

Triển khai đề án giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử trên App hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Nhằm giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật, trong thời gian tới, ngành Thuế sẽ triển khai đề án giải pháp tích hợp hóa đơn điện tử trên App.

Báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, đến thời điểm hiện tại, Tổng cục Thuế đã triển khai hạ tầng kĩ thuật hệ thống kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia và hoàn thành việc tích hợp 150 thủ tục hành chính thuế lên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tiếp tục tích hợp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo kế hoạch đề ra. 

Bên cạnh đó, ngành Thuế cũng đã thực hiện triển khai các dịch vụ nâng cao, nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa đối với người nộp thuế như: dịch vụ nhắn tin giữa cơ quan thuế với người nộp thuế, ứng dụng e-Tax dành cho thiết bị di động, e-Mobile cung cấp một số chức năng về đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, tra cứu nghĩa vụ thuế, nộp thuế, tra cứu hồ sơ thuế đã nộp; hay triển khai thêm các thủ tục thuế được điện tử hóa như nộp thuế điện tử đối với các khoản thu từ cho thuê tài sản, dịch vụ nộp lệ phí trước bạ cho ô tô, xe máy...

trien-khai-de-an-giai-phap-tich-hop-hoa-don-tren-app-ho-tro-nguoi-dan

Bà Nguyễn Thị Lan Anh, Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cơ quan thuế địa phương tăng cường tuyên truyền quy định về HĐĐT nhằm giúp người nộp thuế nắm được quy định về việc sử dụng HĐĐT; đồng thời, cơ quan Thuế các cấp sẽ tăng cường hỗ trợ giải pháp về công nghệ thông tin đối với người nộp thuế thông qua việc triển khai giải pháp tích hợp HĐĐT vào phần mềm ứng dụng trên thiết bị di động.

Trong đó, một trong những giải pháp mang tính đột phá của ngành Thuế là triển khai áp dụng HĐĐT theo Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 13/06/2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021 của Bộ Tài chính, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2022. Điều này góp phần chuyển đổi cách thức phục vụ người dẫn, doanh nghiệp, tạo thuận lợi, giảm chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp cũng như chuyển đổi cách thức tổ chức, quản lý của cơ quan thuế để thích ứng với điều kiện mới.

Hiện nay, HĐĐT đã được triển khai thành công giai đoạn 1 tại 06 tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Bình Định, Phú Thọ, TP. Hải Phòng. Theo đó, để đồng hành với doanh nghiệp do bối cảnh dịch bệnh, phù hợp với những thay đổi trong quá trình chuyển đổi số, ngành Thuế tiếp tục mở rộng phạm vi triển khai hệ thống thuế điện tử đối với các dịch vụ như khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, HĐĐT.

Đối với người nộp thuế tại địa bàn có điều kiện khó khăn, đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ thì có thể sử dụng trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử Tổng cục Thuế trong thời gian 12 tháng kể từ ngày bắt đầu sử dụng HĐĐT. Người nộp thuế sử dụng HĐĐT nếu không có nhu cầu sử dụng phần mềm kế toán hộ kinh doanh thì có thể vẫn ghi sổ tay theo hình thức tự in sổ theo mẫu tại Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập chứng từ kế toán và ghi sổ kế toán của các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh., đối với Sổ có phát sinh.

Tổng cục Thuế cho biết, giai đoạn 2 triển khai tiếp tại 57 tỉnh, thành phố, dự kiến từ tháng 4/2022. Tại các địa bàn chưa triển khai HĐĐT, NNT vẫn tiếp tục sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 39/2014/TT-BTC. Đối với HĐĐT có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế. Thời điểm bắt đầu triển khai từ 01/7/2022 và sẽ triển khai thí điểm tại một số địa bàn, sau đó sẽ triển khai trên phạm vi toàn quốc. Cơ sở kinh doanh nào chưa triển khai máy tính tiền thì vẫn áp dụng HĐĐT theo số 123/2020/NĐ-CP và Thông tư số 78/2021/TT-BTC.

Trong thời gian tới, giúp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng có thể xuất hóa đơn ngay trên điện thoại, máy tính bảng một cách dễ dàng theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ triển khai HĐĐT, ngành Thuế sẽ triển khai đề án giải pháp tích hợp HĐĐT trên App.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank