• English

Tin thị trường

Trao đổi kinh nghiệm về tái cơ cấu NH giữa NHTW 2 nước Việt Nam - Lào

Phó Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Kim Anh và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng đã giải đáp các vấn đề, tình huống phía bạn nêu ra, lưu ý các vấn đề có thể phát sinh và các bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tế điều hành của Việt Nam để các đồng nghiệp Lào tham khảo.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Thống đốc Somphao Phaysith cùng Đoàn công tác của Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (Ngân hàng CHDCND Lào) tại Việt Nam, vừa qua, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cùng lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị NHNN đã trao đổi kinh nghiệm về tái cơ cấu ngân hàng và hệ thống thanh toán với Thống đốc Somphao Phaysith và Đoàn công tác của Ngân hàng CHDCND Lào.

Trao đổi kinh nghiệm về nội dung tái cơ cấu ngân hàng và quản lý ngân hàng

Sáng ngày 3/3/2017, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh cùng đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Tổ chức cán bộ, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã trao đổi với Thống đốc và đoàn công tác của Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nội dung tái cơ cấu ngân hàng và quản lý ngân hàng.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Trần Đăng Phi - Phó Chánh Thanh tra Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng đã giới thiệu nội dung về quản lý hoạt động các ngân hàng thương mại tại Việt Nam, kinh nghiệm cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng và xử lý nợ xấu; đồng chí Đặng Văn Tuyên - Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ giới thiệu về vai trò của NHNN đối với công tác nhân sự tại các ngân hàng thương mại Nhà nước.

Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Somphao Phaysith và Đoàn công tác đã nêu nhiều câu hỏi liên quan đến cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan của Chính phủ trong quá trình quản lý hoạt động của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam; Cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành của Việt Nam trong công tác Thanh tra, giám sát ngân hàng; Công tác quản lý của NHNN đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó quan trọng là chức năng quản lý nhà nước đối với các TCTD nói chung và ngân hàng thương mại nhà nước nói riêng, chức năng đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước, vai trò của NHNN đối với cơ cấu tổ chức nhân sự tại các ngân hàng thương mại nhà nước…

Về kinh nghiệm cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu, hai bên đã thảo luận và trao đổi về thực trạng hoạt động của hệ thống các TCTD; Chủ trương của Đảng, Chính phủ Việt Nam về cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu; Mục tiêu của Đề án tái cơ cấu và xử lý nợ xấu; Kinh nghiệm triển khai tái cơ cấu, xử lý nợ xấu, kết quả đạt được và bài học kinh nghiệm trong giai đoạn 2011-2015; Mục tiêu, định hướng, giải pháp tiếp tục triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD và xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Trao đổi về nội dung thanh toán và hoạt động của thị trường liên ngân hàng

Buổi chiều, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh cùng đại diện lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Thanh toán, Sở Giao dịch và Cục Công nghệ tin học đã trao đổi kinh nghiệm với Thống đốc Somphao Phaysith và đoàn công tác của Ngân hàng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về nội dung thanh toán và hoạt động của thị trường liên ngân hàng.

Tại buổi trao đổi kinh nghiệm, đồng chí Hoàng Tuyết Minh - Phó Vụ trưởng Vụ Thanh toán đã giới thiệu một số giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020, thực trạng hoạt động hệ thống thanh toán tại Việt Nam; đồng chí Nguyễn Thị Phương Mai - Phó Giám đốc Sở giao dịch NHNN giới thiệu về thực trạng hoạt động thị trường liên ngân hàng tại Việt Nam.

Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Somphao Phaysith và Đoàn công tác đã quan tâm và nêu nhiều câu hỏi liên quan đến các vấn đề về cơ sở pháp lý cho hoạt động hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Mô hình và các cấu phần của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm thanh toán quốc gia và Trung tâm xử lý khu vực; tổ chức vận hành và các công cụ phòng ngừa rủi ro cho hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng; Vai trò của các đơn vị thuộc NHNN đối với hệ thống này; Các chủ thể tham gia thị trường liên ngân hàng; Nguyên tắc, phạm vi, phương tiện và nghiệp vụ thanh toán giao dịch; Nhiệm vụ và cách thức can thiệp thị trường liên ngân hàng của NHNN…

Về giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt, Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào và Đoàn công tác đã nêu nhiều câu hỏi về xây dựng khung pháp lý, xây dựng và phát triển các hệ thống và dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; Công tác quản lý, giám sát hoạt động thanh toán bảo đảm an ninh, an toàn và sự tin cậy của các hệ thống thanh toán; Quá trình áp dụng các tiêu chuẩn theo thông lệ quốc tế về lĩnh vực thanh toán…

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh và đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục chức năng đã giải đáp các vấn đề, tình huống phía bạn nêu ra, lưu ý các vấn đề có thể phát sinh và các bài học kinh nghiệm đúc rút từ thực tế điều hành của Việt Nam để các đồng nghiệp Lào tham khảo.

Phát biểu kết thúc buổi trao đổi kinh nghiệm, Thống đốc Ngân hàng CHDCND Lào Somphao Phaysith cảm ơn Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh và các Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN đã cung cấp nhiều thông tin và kinh nghiệm thực tiễn trong chỉ đạo, điều hành, quản lý và phát triển nghiệp vụ của NHNN đối với hoạt động của hệ thống Ngân hàng Việt Nam.

Thống đốc Somphao Phaysith cho rằng đây là những kinh nghiệm quý báu mà Ngân hàng CHDCND Lào có thể nghiên cứu, vận dụng vào thực tiễn hoạt động của mình. Thống đốc Somphao Phaysith hy vọng rằng NHNN Việt Nam và Ngân hàng CHDCND Lào ngày càng tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác, phối hợp công tác và trao đổi kinh nghiệm hoạt động ngân hàng giữa hai bên.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank