• English

Tin thị trường

TP.HCM: Hơn 87% doanh nghiệp nộp thuế điện tử

VTV.vn - 87,90% trên tổng số doanh nghiệp đang hoạt động tại TP.HCM đã thực hiện nộp thuế qua hình thức nộp thuế điện tử.

Giảm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp, giảm thiểu việc người nộp thuế phải tiếp xúc trực tiếp với cơ quan chức năng, qua đó ngăn ngừa các hành vi tiêu cực, tính bảo mật cao, đây là lý do để các doanh nghiệp lựa chọn hình thức nộp thuế điện tử.

Hiện nay, Cục Thuế TP.HCM đang thực hiện ủy nhiệm thu thuế đối với cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán với Công ty Bưu điện Việt Nam - Bưu điện TP.HCM tại một số chi cục thuế; thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng bằng phương thức điện tử.

Trung tâm Tin tức VTV24

Đăng ký nhận tin
KienlongBank