• English

Tin thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách đạt trên 80% dự toán

(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2017, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh ước đạt 278.472 tỷ đồng, bằng 80,1% dự toán và tăng 11,1% (so với cùng kỳ năm 2016). 

Cụ thể, theo báo cáo tháng 10/2017 của Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, lũy kế 10 tháng, thu nội địa ước thực hiện 177.295 tỷ đồng, đạt 78,3% dự toán (226.482 tỷ đồng) và tăng 11,9%, trong đó thu từ dầu thô 13.378 tỷ đồng, đạt 107,9% dự toán và tăng 17%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) ước khoảng 87.800 tỷ đồng, đạt 80,6% dự toán và tăng 8,7% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong các khoản thu nội địa, thu từ khu vực kinh tế 107.725 tỷ đồng, đạt 71,59% dự toán (150.478 tỷ đồng) và tăng 9,8%. Trong đó, thu từ doanh nghiệp (DN) nhà nước (NN) trung ương 12.851 tỷ đồng, đạt 70,4% dự toán và giảm 9,7%; thu từ DNNN địa phương 5.130 tỷ đồng, đạt 62,7% dự toán và giảm 16,2%; thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 48.514 tỷ đồng, đạt 72,53% dự toán và tăng 16,7%; thu từ khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh 41.230 tỷ đồng, đạt 72,2% dự toán và tăng 13,94%.

Cũng trong các khoản thu nội địa, thu từ hoạt động khác được 69.570 tỷ đồng, đạt 91,53% dự toán và tăng 15,3%. Trong đó, các khoản thu có tỷ lệ tăng cao so với cùng kỳ gồm phí và lệ phí 4.079 tỷ đồng, vượt 17,6% dự toán và tăng 57,5%; tiền sử dụng đất 13.928 tỷ đồng, đạt 99,5% dự toán và tăng 35,61%; xổ số kiến thiết 2.368 tỷ đồng, đạt 83,62% dự toán và tăng 12,92%; thuế thu nhập cá nhân 24.602 tỷ đồng, đạt 82,01% dự toán và tăng 20,14%.

Trong các khoản thu từ hoạt động XNK, thuế XNK, tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường hàng hóa nhập khẩu thu được 30.538 tỷ đồng, đạt 72,54% dự toán và tăng 6,5%; thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu thu được 57.137 tỷ đồng, đạt 85,41% dự toán và tăng 10,14%.

Được biết, số thu NSNN theo dự toán thu ngân sách năm 2017 được HĐND TP. Hồ Chí Minh thông qua (Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 9/12/2016) là 347.882 tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 226.482 tỷ đồng, thu từ dầu thô 12.400 tỷ đồng và thu từ hoạt động XNK 109.000 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank