• English

Tin thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Thu ngân sách 5 tháng tăng 18,4%

(TBTCO) - Theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 5 tháng đầu năm ước thực hiện được 147.461 tỷ đồng, đạt 42,39% dự toán năm và tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2016.
  

Trong đó, thu nội địa thu được 97.552 tỷ đồng, đạt 43,07% dự toán và tăng 22,25% so với cùng kỳ năm 2016; thu từ dầu thô được 7.310 tỷ đồng, đạt 58,95% dự toán và tăng 27,16% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 42.600 tỷ đồng, đạt 39,08% dự toán và tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2016.

Về các khoản thu nội địa, số thu từ 4 khu vực kinh tế chính cũng tăng 13,67% so với cùng kỳ năm 2016, thu được 57.296 tỷ đồng, đạt 38,08% dự toán năm (150.478 tỷ đồng). Trong đó, số thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là tăng mạnh nhất với tỷ lệ tăng 24,29%, thu được 25.714 tỷ đồng, đạt 38,45% dự toán; kế đến là số thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh với mức tăng 14,21%, thu được 22.398 tỷ đồng, tương đương đạt 39,2% dự toán.

Riêng số thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trung ương và DNNN địa phương, số thu lần lượt là 6.315 tỷ đồng và 2.870 tỷ đồng, đạt 34,6% và 35,1% dự toán năm, đồng thời giảm so với số thu được của cùng kỳ năm ngoái lần lượt là 6,4% và 14,1%.

Trong khi đó, các khoản thu khác trong thu nội địa như cổ tức, lợi nhuận được chia, lợi nhuận còn lại, tiền sử dụng đất, tiền thuê mặt đất, thuê mặt nước… lại có mức tăng khá cao, với mức tăng tăng gần 37% so với cùng kỳ năm 2016 và đạt gần 53% dự toán năm. Tính theo số tuyệt đối, tổng thu được là 40.256 tỷ  đồng.

Về các nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu (XNK), tổng thu tính từ đầu năm đến hết tháng 5/2017 ước khoảng 42.600 tỷ đồng, đạt 39,08% dự toán và tăng 9,24% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, thu từ thuế XNK, tiêu thụ đặc biệt và thuế Bảo vệ môi trường 15.313 tỷ đồng, đạt 36,37% dự toán và tăng 6,23% cùng kỳ; thu từ thuế Giá trị gia tăng được 27.222 tỷ đồng, đạt 40,69% dự toán và tăng 11,2% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Đỗ Doãn/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank