• English

Tin thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Chi ngân sách 8 tháng đạt gần 33,6 nghìn tỷ đồng

(TBTCO) - 8 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách của TP. Hồ Chí Minh là 33.588 tỷ đồng, trong đó chi cho đầu tư phát triển 14.018 tỷ đồng, đạt 75,04% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND Thành phố.
  

Cụ thể, trong tháng 8/2017, ước tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) là 3.860 tỷ đồng, đạt 5,46% dự toán và tăng 44,86% (so với cùng kỳ năm 2016). Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 1.275 tỷ đồng, đạt 5,07% dự toán; chi thường xuyên  2.502 tỷ đồng, đạt 7,32% dự toán và tăng 4,43%.

Lũy kế 8 tháng, tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện 33.588 tỷ đồng, đạt 47,54% dự toán và tăng 20,64%. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 14.018 tỷ đồng, đạt 55,75% dự toán được Hội đồng nhân dân (HĐND) thông qua; chi thường xuyên 18.520 tỷ đồng, đạt 54,15% dự toán và tăng 6,04%.

Nói về kết quả thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách địa phương riêng tháng 8 và 8 tháng đầu năm nay, bà Phan Thị Thắng, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố cho hay, Thành phố đã điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định.

Đáng chú ý, chi cho đầu tư phát triển đạt 55,75% dự toán, chiếm tỷ trọng 41,74% trong tổng chi cân đối ngân sách và đạt 75,04% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND Thành phố.

Về việc số chi thường xuyên tăng so cùng kỳ năm 2016, theo bà Thắng, nguyên nhân chủ yếu là do thực hiện một số chế độ, chính sách mới phát sinh như chế độ, chính sách cho giáo dục mầm non, chế độ miễn giảm học phí, chế độ cho lực lượng dân quân, dân phòng, diện chính sách xã hội, người có công cách mạng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017…

Được biết, theo Nghị quyết số 117/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND TP. Hồ Chí Minh về dự toán và phân bổ ngân sách Thành phố năm 2017, tổng chi ngân sách địa phương là 70.646,9 tỷ đồng. Trong đó, chi cho đầu tư phát triển 25.146,5 tỷ đồng; chi trả lãi vay 1.511,6 tỷ đồng; chi thường xuyên 34.200 tỷ đồng; chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 11,4 tỷ đồng; dự phòng ngân sách 2.400 tỷ đồng; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương 7.377,3 tỷ đồng./.

Đỗ Doãn/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank