• English

Tin thị trường

TP. Hồ Chí Minh: Chi đầu tư phát triển đạt gần 80% dự toán

(TBTCO) - Tính từ đầu năm đến hết tháng 10/2017, TP. Hồ Chí Minh đã chi cho đầu tư phát triển tổng cộng 16.758 tỷ đồng, đạt 79,77% dự toán và đạt 77,25% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND thành phố. 

Cụ thể, theo Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 10 tháng đầu năm (không tính tạm ứng) là 42.988 tỷ đồng, đạt 60,85% dự toán và tăng 14,36% (so với cùng kỳ năm 2016).

Trong đó, chi đầu tư phát triển 16.758 tỷ đồng, đạt 79,77% dự toán chi đầu tư phát triển được HĐND thành phố thông qua; chi thường xuyên 24.199 tỷ đồng, đạt 70,76% dự toán và tăng 6,75%; chi trả nợ lãi 940 tỷ đồng, đạt 62,18% dự toán; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ưng 936 tỷ đồng, đạt 12,67% dự toán.

Theo bà Phan Thị Thắng - Giám đốc Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh, thành phố đã điều hành chi ngân sách theo đúng dự toán được duyệt, đảm bảo đúng chế độ, định mức quy định. Trong đó, chi đầu tư phát triển chiếm tỷ trọng 38,98% tổng chi cân đối ngân sách, đồng thời đạt 77,25% kế hoạch đầu tư xây dựng của UBND thành phố đã giao (21.694 tỷ đồng, chưa kể vốn ODA).

Về việc chi thường xuyên tăng so cùng kỳ năm 2016, bà Thắng cho biết nguyên nhân là do thực hiện một số chế độ, chính sách mới phát sinh như chế độ, chính sách cho giáo dục mầm non, chế độ miễn giảm học phí, chế độ cho lực lượng dân quân, dân phòng, diện chính sách xã hội, người có công cách mạng; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo chính sách cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách trong dịp Tết Đinh Dậu năm 2017; thực hiện các chương trình dự án, khoa học - công nghệ…

Về một số lĩnh vực chi đạt thấp so với dự toán, cụ thể như chi sự nghiệp nông lâm thủy lợi, nguyên nhân chủ yếu do nhiều chương trình, dự án chưa thể triển khai ngay từ đầu năm 2017 vì chưa xây dựng kế hoạch thực hiện và số liệu chi tiết tại thời điểm đầu năm, vướng mắc trong thủ tục đấu thầu nên khối lượng thực hiện đạt thấp, không xảy ra dịch./.

Đỗ Doãn/ Thời Báo Ngân hàng

Đăng ký nhận tin
KienlongBank