• English

Tin thị trường

TP. HCM: Bổ sung hơn 332 tỷ đồng hỗ trợ người gặp khó khăn do Covid-19

UBND TPHCM vừa có Quyết định số 1439/QĐ-UBND bổ sung dự toán kinh phí năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng trên địa bàn thành phố gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Cụ thể: UBND TPHCM chấp thuận bổ sung dự toán năm 2020 cho UBND 23 quận, huyện (trừ quận 1) tổng số tiền hơn 332 tỷ đồng từ nguồn cải cách tiền lương ngân sách thành phố để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ.

Đối với Quận 1, UBND TPHCM đã giao UBND quận chủ động sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư trong dự toán ngân sách năm 2020 để hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo quy định. Sau khi cân đối các chính sách được thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương, nguồn cải cách tiền lương của quận 1 còn dư là hơn 304 tỷ đồng.

Tại quyết định này, UBND TPHCM giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn và giám sát 24 quận, huyện triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho các đối tượng khó khăn. Chủ tịch UBND các quận, huyện chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí đúng quy định cũng như phải lập thủ tục hoàn trả đối với phần kinh phí sử dụng không hết khi hoàn thành việc hỗ trợ cho các đối tượng.

Theo thoibaonganhang.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank