• English

Tin thị trường

TP HCM: 5 đối tượng nào được hỗ trợ khó khăn do dịch Covid-19?

Thực hiện Nghị quyết 42 của Chính phủ, TP HCM sẽ hỗ trợ cho 5 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19; trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ trở lên tại Nghị quyết 42 thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

UBND TP HCM vừa có công văn khẩn gửi các sở - ngành, quận - huyện về triển khai chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Theo đó, chỉ hỗ trợ đối tượng bị giảm sâu thu nhập, mất việc, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu, chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19. Việc hỗ trợ bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách.

Trường hợp đối tượng hỗ trợ thuộc diện được hưởng từ 2 chế độ trở lên tại Nghị quyết 42 thì chỉ được hưởng một chế độ hỗ trợ cao nhất.

Cụ thể, việc hỗ trợ được thực hiện với 5 đối tượng:

Đối tượng 1: Người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương theo quy định tại Khoản 1 Mục II Nghị quyết 42, quy định tại Chương I Quyết định 15/2020.

Điều kiện hỗ trợ: thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6-2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1-4 đến ngày 1-6-2020; đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương; làm việc tại các doanh nghiệp không có doanh thu hoặc không còn nguồn tài chính để trả lương do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Mức hỗ trợ là 1,8 triệu/người/tháng; hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá 3 tháng.

Trường hợp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020/NQ-HĐND (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng), nếu đủ điều kiện hỗ trợ theo Nghị quyết 42 thì được hỗ trợ bổ sung 800.000 đồng/người/tháng (đảm bảo khoản hỗ trợ không vượt quá 1,8 triệu đồng/người/tháng).

Người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 nhận thực phẩm từ  Chương trình ATM thực phẩm miễn phí của Báo Người Lao Động

Đối tượng 2: Người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc đối với người lao động (theo quy định tại Khoản 2 Mục II Nghị quyết 42; quy định tại Chương VI Quyết định 15/2020):

Điều kiện vay vốn:có từ 20% hoặc từ 30 người lao động trở lên đang tham gia BHXH bắt buộc phải ngừng việc từ 1 tháng liên tục trở lên; đã trả trước tối thiểu 50% tiền lương ngừng việc cho người lao động trong khoảng thời gian từ ngày 1-4 đến hết ngày 30-6-2020; đang gặp khó khăn về tài chính, không cân đối đủ nguồn để trả lương ngừng việc cho người lao động, đã sử dụng hết quỹ dự phòng tiền lương để trả lương cho người lao động ngừng việc; không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm ngày 31-12-2019.

Đối tượng 3: Hộ kinh doanh (theo quy định tại Khoản 3 Mục II Nghị quyết 42; quy định tại Chương II Quyết định số 15/2020):

Điều kiện hỗ trợ:doanh thu do cơ quan thuế thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh năm 2019 dưới 100 triệu đồng, được xác định tại thời điểm ngày 15-1-2020 theo quy định của pháp luật quản lý thuế; tạm ngừng kinh doanh từ ngày 1-4-2020 theo Quyết định của Chủ tịch UBND TP triển khai thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/hộ/tháng; hỗ trợ theo hàng tháng, tính từ ngày 1-4-2020 và không quá 3 tháng.

Đối tượng 4:  Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo quy định tại một phần Khoản 4 Mục II Nghị quyết 42; quy định tại Chương III Quyết định 15/2020):

Điều kiện được hỗ trợ: có giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trước thời điểm ngày 1-4-2020 và đang tham gia BHXH bắt buộc; chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1-4-2020 đến hết ngày 15-6-2020 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định; không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo TP (chuẩn cận nghèo TP là trên 28 triệu đồng/người/năm đến 36 triệu đồng/người/năm).

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ theo hàng tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng, thời gian áp dụng từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Trường hợp người lao động đã hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 02/2020 (mức hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng) thì không giải quyết chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 42.

Đối tượng 5: Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm (theo quy định tại một phần Khoản 4 Mục II Nghị quyết 42; quy định tại Chương IV Quyết định 15/2020):

Điều kiện hỗ trợ: mất việc làm và không có thu nhập hoặc có thu nhập thấp hơn mức chuẩn cận nghèo TP trong thời gian từ ngày 1-4 đến ngày 30-6-2020; cư trú hợp pháp tại địa phương; thuộc lĩnh vực phi nông nghiệp, làm một trong những công việc sau: bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ không có địa điểm cố định; thu gom rác, phế liệu; bốc vác, vận chuyển hàng hóa; lái xe mô tô 2 bánh chở khách, xe xích lô chở khách; bán lẻ xổ số lưu động; tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe.

Mức hỗ trợ là 1 triệu đồng/người/tháng; hỗ trợ theo hàng tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng, từ tháng 4 đến tháng 6-2020.

Trường hợp người bán lẻ xổ số lưu động đã nhận hỗ trợ từ nguồn Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 TP (mức hỗ trợ 750.000 đồng/người/15 ngày mất việc) thì được hỗ trợ bổ sung mức 250.000 đồng/người/tháng (đảm bảo không vượt quá 1 triệu đồng/người/tháng).

Sẽ xử lý hình sự nếu lợi dụng chính sách để trục lợi

UBND TP cho biết cá nhân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp lợi dụng chính sách quy định nêu trên để trục lợi, vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà phải bồi thường, bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Theo nld.com.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank