• English

Tin thị trường

Tổng trị giá chi trả nợ của Chính phủ là 203.639 tỷ đồng

(TBTCO) - Theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính, trong tháng 9/2017, tổng trị giá trả nợ của Chính phủ là 10.533 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá chi trả nợ là 203.639 tỷ đồng (trả nợ trong nước là 172.235 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài là 31.404 tỷ đồng).


Cũng theo thông tin từ Cục này, trong tháng 9/2017, Chính phủ không ký kết hiệp định vay mới. Lũy kế 9 tháng đầu năm đã ký kết 25 hiệp định vay với tổng trị giá quy đổi khoảng 2.418 triệu USD tương đương 54,2 nghìn tỷ đồng.

Trong tháng 9/2017, tổng trị giá vốn vay ODA, ưu đãi đã giải ngân đạt 5.600 tỷ đồng. Lũy kế đến 25/9/2017, tổng trị giá giải ngân ước đạt 46.056 tỷ đồng bằng 47% kế hoạch cả năm (98.760 tỷ đồng).

Đức MinhĐăng ký nhận tin
KienlongBank