• English

Tin thị trường

Tổng tài sản hệ thống TCTD vượt 8,5 triệu tỷ đồng

Theo số liệu thống kê một số chỉ tiêu tài chính cơ bản hệ thống TCTD mới nhất của NHNN, tính đến cuối tháng 12/2016, tổng tài sản của toàn hệ thống các TCTD đã tăng hơn 16% so với đầu năm, vượt mức 8,5 triệu tỷ đồng, tương đương hơn 378 tỷ USD.

Trong đó, khối NHTM Nhà nước và NHTMCP cùng có mức tăng trưởng xấp xỉ 17% lần lượt đạt 3,86 triệu tỷ đồng và 3,42 triệu tỷ đồng. Với việc tăng mạnh hoạt động cho vay tài chính tiêu dùng, tổng tài sản nhóm công ty tài chính và cho thuê tài chính đã tăng hơn 30% so với đầu năm, đạt 114.370 tỷ đồng. Đây cũng là nhóm TCTD có mức tăng trưởng tổng tài sản mạnh nhất. Cùng với mức tăng tổng tài sản, vốn điều lệ toàn hệ thống TCTD trong năm qua cũng tăng hơn 6% so với đầu năm đạt 488.424 tỷ đồng.

Tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn toàn hệ thống ở mức 34,51%. Trong đó tỷ lệ này tại các NHTM Nhà nước là 37,32% và NHTMCP gần 40%; tại các công ty tài chính, cho thuê tài chính hơn 45%. Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu (CAR) toàn hệ thống duy trì ở mức 12,84%. Trong đó, nhóm NH liên doanh, liên kết và NH nước ngoài có tỷ lệ CAR lên tới 33%.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank