• English

Tin thị trường

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam tăng 24,4% so với cùng kỳ năm 2020

Theo Tổng cục Thống kê, tính chung 9 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 483,17 tỷ USD, vẫn duy trì tốc độ tăng ở mức 24,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Theo Tổng cục Thống kê, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 9/2021 ước tính đạt 53,5 tỷ USD, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020. Nhờ đó, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2021 đạt 483,17 tỷ USD, duy trì tốc độ tăng với 24,4% so với cùng kỳ năm trước.

tong-kim-ngach-xuat-nhap-khau-hang-hoa-viet-nam-tang

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa thực hiện tháng 9/2021 đạt 27 tỷ USD, giảm 0,8% so với tháng trước và giảm 0,6% so với cùng kỳ năm 2020. Theo Tổng cục Thống kê, tháng 9 là tháng thứ hai cả nước có kim ngạch xuất khẩu suy giảm so với cùng kỳ, mà nuyên nhân chính là do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Tuy nhiên, tính chung 9 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa vẫn ước tính đạt 240,52 tỷ USD, tức vẫn tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 62,72 tỷ USD, tăng 8,5%, chiếm 26,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 177,8 tỷ USD, tăng 22,8%, chiếm 73,9%.

Trong 9 tháng năm 2021 đã có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 92,5% tổng kim ngạch xuất khẩu. Đặc biệt, đã có 6 mặt hàng xuất khẩu đạt trên 10 tỷ USD, chiếm 63,2% tổng kim ngạch xuất khẩu. Có thể kể đến nhóm hàng công nghiệp chế biến ước tính đạt 214 tỷ USD, tăng 19,5%; Nhóm hàng nông sản, lâm sản đạt 17,7 tỷ USD, tăng 17,6%...

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 9 đạt 26,5 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 242,65 tỷ USD, tăng 30,5% so với cùng kỳ năm trước.

Nhập khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 83,72 tỷ USD, tăng 25% trong khi khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 158,93 tỷ USD, tăng 33,6%. Trong 9 tháng năm 2021 có 36 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 90,4% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng hóa nhập siêu 2,13 tỷ USD. Nhưng nếu tính riêng trong tháng 9, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 0,5 tỷ USD. Đây được coi là tín hiệu đáng mừng khi xuất siêu quay trở lại, cho thấy cán cân thương mại hàng hoá đã được cải thiện. 

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank