• English

Tin thị trường

Tổng giá trị xuất, nhập khẩu của cả nước đến giữa tháng 7 đạt hơn 403 tỷ USD

Theo Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất, nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7-2022 (từ ngày 1-7 đến 15-7) đạt 30,59 tỷ USD, giảm 8,3% (tương ứng giảm 2,77 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6-2022.

Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 7-2022 đã đưa tổng trị giá xuất, nhập khẩu của cả nước tính đến hết ngày 15-7 đạt 403,11 tỷ USD, tăng 16,7%, tương ứng tăng 57,66 tỷ USD về số tuyệt đối so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 277,75 tỷ USD, tăng 16,5% (tương ứng tăng tới 39,32 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là 125,35 tỷ USD, tăng 17,1% (tương ứng tăng 18,34 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

tong-gia-tri-xuat-nhap-khau-cua-ca-nuoc-giua-thang-7

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7-2022 đạt 14,29 tỷ USD, giảm 19,5% (tương ứng giảm 3,47 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 2 tháng 6-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-7, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 201,08 tỷ USD, tăng 17,4%, tương ứng tăng 29,86 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ 1 tháng 7 đạt 10,17 tỷ USD, giảm 23,5%, tương ứng giảm 3,12 tỷ USD so với kỳ 2 tháng 6-2022. Tính đến hết ngày 15-7, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa của nhóm doanh nghiệp này đạt 146,82 tỷ USD, tăng 16,9%, tương ứng tăng 21,24 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

tong-gia-tri-xuat-nhap-khau-cua-ca-nuoc-giua-thang-7

Tổng giá trị xuất nhập khẩu của cả nước đạt 403,11 tỷ USD. Ảnh minh họa: taichinhdoanhnghiep.net.vn

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 7 đạt 16,3 tỷ USD, tăng 4,5% (tương ứng tăng 699 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 6-2022. Như vậy, tính đến hết ngày 15-7, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 202,03 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 27,8 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 10,57 tỷ USD, tăng 7,4% (tương ứng tăng 728 triệu USD) so với kỳ 2 tháng 6-2022. Tính đến hết ngày 15-7, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 130,94 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 18,08 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021, chiếm 64,8% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Theo qdnd.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank