• English

Tin thị trường

Tổng cục Thuế gỡ vướng về khai thuế thu nhập cá nhân

Ngày 01/7/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn cục Thuế các địa phương về khai thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế cho biết, sau khi nhận được phản ánh của một số cục Thuế địa phương về các vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 và Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, ngày 01/7/2021, Tổng cục Thuế đã ban hành Công văn số 2393/TCT-DNNCN hướng dẫn về khai thuế thu nhập cá nhân.

Theo đó, về việc khai thuế thu nhập cá nhân của tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập, Công văn nêu rõ, theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Luật thuế Thu nhập cá nhân sửa đổi 2012 và khoản 1 Điều 9 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, chỉ trường hợp tổ chức, cá nhân phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân mới thuộc diện phải khai thuế thu nhập cá nhân.

tong-cuc-thue-go-vuong-ve-khai-thue-thu-nhap-ca-nhan

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân thì không thuộc diện điều chỉnh của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Theo Tổng cục Thuế, trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thuế và ngân sách Nhà nước và quyết toán thuế với các loại thu nhập chịu thuế trả cho đối tượng nộp thuế nêu tại khoản 6 Điều 1 Luật sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân thuộc về tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Đồng thời, hồ sơ khai thuế tháng, quý của tổ chức, cá nhân, cá nhân trả thu nhập khấu trừ thuế với tiền lương, tiền công gồm tờ khai thuế thu nhập cá nhân áp dụng với tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Mẫu số 05/KK-TNCN. Vì vậy, tổ chức, cá nhân không phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì không phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.

Ngoài ra, cơ quan hành chính Nhà nước, cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể… có phát sinh trả thu nhập từ tiền lương, tiền công nhưng không phát sinh doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ thì thuộc đối tượng khai thuế thu nhập cá nhân theo quý.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank