• English

Đa dạng các loại giao dịch

- Khách hàng có thể nhận tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản từ người gửi tại Kienlongbank hoặc từ tất cả ngân hàng trong nước thông qua hệ thống Kienlongbank.

- Không hạn chế số tiền nhận.

- Kiểm tra ngay thông tin về tình trạng giao dịch qua các kênh: Tin nhắn điện thoại di động, gọi điện thoại đến Trung tâm chăm sóc khách hàng của Kienlongbank hoặc tra cứu thông tin trên Internet.

- Nhận được thông báo của Kienlongbank qua thư hoặc điện thoại khi món tiền chuyển đã đến.