• English

Tính năng

+ KienlongBank thu đổi ngoại tệ cho khách hàng (USD, EUR, AUD, SGD, CAD, JPY) để lấy VND theo tỷ giá quy đổi do KienlongBank công bố tại thời điểm thu đổi.

+ Với công cụ mua bán ngoại tệ Reuteurs Dealing System, tỷ giá luôn bám sát những biến động về tỷ giá của thị trường trong và ngoài nước để cung cấp cho khách hàng mức tỷ giá hợp lý và cạnh tranh.


Tin xem nhiều