• English

Tính năng

Chuyển tiền ra nước ngoài cho tất cả các mục đích được pháp luật cho phép: 

+ Chi phí học tập, chữa bệnh cho bản thân hoặc thân nhân. 

+ Thanh toán các khoản phí cho nước ngoài (phí chữa bệnh, phí hội viên, lệ phí thi...). 

+ Trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài. 

+ Chuyển tiền thừa kế cho người thụ hưởng thừa kế ở nước ngoài. 

+ Công tác, du lịch, thăm thân nhân ở nước ngoài.

+ Định cư ở nước ngoài. 

+ Chuyển thu nhập từ lương của người không cư trú, người cư trú là người nước ngoài.

+ Chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài của người cư trú là cá nhân (thông qua tài khoản vốn đầu tư ra nước ngoài bằng ngoại tệ).

+ Và một số các mục đích khác.

Loại tiền chuyển: Chuyển bằng nhiều loại ngoại tệ khác nhau.  

Số tiền chuyển: được quy định phụ thuộc vào từng mục đích chuyển. 


Tin xem nhiều