• English

Tiện ích sản phẩm

+ Tiết kiệm và sinh lợi với lãi suất hấp dẫn.

+ An toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

+ Gửi tiền một nơi, giao dịch nhiều nơi.

+ Được cầm cố, bảo lãnh, thế chấp vay vốn.

+ Được chuyển quyền sở hữu hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện các giao dịch với KienlongBank.


Tin xem nhiều