• English

Tiện ích

  • Cách thức đăng ký

+ Bước 1: Chủ Thẻ lựa chọn mua hàng hóa dịch vụ nằm trong danh mục áp dụng trả góp của đơn vị liên kết.
+ Bước 2: Chủ Thẻ điền “Giấy đăng ký dịch vụ trả góp” tại đơn vị liên kết hoặc chọn phương thức thanh toán trả góp nếu mua hàng trực tuyến.
+ Bước 3: Chủ Thẻ thanh toán bằng Thẻ tín dụng quốc tế Kienlongbank.
+ Bước 4: Chủ Thẻ giữ lại 01 bản Giấy đăng ký/Biên lai giao dịch điện tử sau khi hoàn tất thủ tục mua trả góp. 

  • Cách thức kiểm tra

Chủ Thẻ có thể kiểm tra giao dịch chuyển đổi trả góp thành công được thể hiện trên Bảng sao kê gần nhất hoặc tra cứu thông tin giao dịch trên Internet Banking. Trường hợp trên Bảng sao kê thể hiện giao dịch chưa được chuyển đổi trả góp, Chủ Thẻ liên hệ Dịch vụ khách hàng trong vòng tối đa 07 ngày kể từ ngày nhận được Bản sao kê để kiểm tra và xử lý.