• English

Tiện ích

- Quyền lợi tử vong, tàn tật hoặc bỏng do tai nạn

Nếu Người được bảo hiểm tử vong, thương tật, hay bị bỏng do tai nạn, tùy vào mức độ, AIA Việt Nam sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này. (Chi tiết Bảng tỷ lệ quyền lợi bảo hiểm xem tại đây).

- Quyền lợi tàn tật toàn bộ tạm thời do tai nạn 

Nếu Người được bảo hiểm bị thương tật toàn bộ tạm thời do tai nạn, tùy vào mức độ, AIA Việt Nam sẽ thanh toán quyền lợi bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm Số tiền bảo hiểm của sản phẩm này. (Chi tiết Bảng tỷ lệ quyền lợi bảo hiểm xem tại đây).

- Quyền lợi bồi thường gấp đôi 

Quyền lợi bảo hiểm trong trường hợp tử vong của Bảng tỷ lệ quyền lợi bảo hiểm sẽ được chi trả gấp đôi nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn xảy ra.


Tin xem nhiều