• English

Tin thị trường

Thường vụ Quốc hội: Đảm bảo sự thống nhất khi sửa Luật Chứng khoán

Chiều 16/4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi).


Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) tại phiên họp.

 

Khắc phục tồn tại

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ trình bày Tờ trình tóm tắt dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: Thời gian qua, bên cạnh những kết quả tích cực như quy mô thị trường chứng khoán ngày càng phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán ngày càng được nâng cao... thì thực tiễn sau hơn 10 năm thi hành cho thấy Luật Chứng khoán đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho rằng: Việc sửa đổi Luật Chứng khoán nhằm thể chế hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, trong đó có việc phát triển thị trường vốn và thị trường chứng khoán; đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính nhà nước, trong đó có cải cách thể chế, góp phần thực hiện mục tiêu tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch.

Đồng thời nhằm tiếp cận tới các chuẩn mực và thông lệ quốc tế để góp phần thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần triển khai hiệu quả các điều ước, cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có các Hiệp định thương mại thế hệ mới.

Việc sửa đổi Luật cũng nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế sau hơn 10 năm thi hành Luật Chứng khoán và bảo đảm thống nhất, đồng bộ với hệ thống pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới, đặc biệt trong bối cảnh phát triển của Cách mạng công nghệ 4.0.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu rõ, Ủy ban Kinh tế cơ bản tán thành với sự cần thiết sửa đổi Luật Chứng khoán. Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đề nghị Cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, luật hóa tối đa các quy định của văn bản dưới luật đã được kiểm nghiệm và có tính ổn định trong thực tiễn, quy định chi tiết hơn những điều, khoản về nguyên tắc áp dụng để giảm bớt các điều giao Chính phủ quy định. Tiếp tục nghiên cứu, rà soát, đối chiếu với quy định tại các luật liên quan nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật.

Làm rõ tính hợp hiến

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga cũng đặt vấn đề làm rõ tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất trong hệ thống pháp luật của dự thảo Luật, trong đó có đề xuất tăng mức phạt tiền xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán liệu có tạo ra mâu thuẫn khi quy định cao hơn mức xử lý của bộ luật hình sự.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định đề nghị Ban soạn thảo cần tiếp tục rà soát để có hướng quy định cho phù hợp với các luật liên quan như Luật Thanh tra, Luật Xử lý vi phạm hành chính, các luật về tố tụng.

Kết luận nội dung thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nêu rõ: Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí về phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật; đồng thời đề nghị Chính phủ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ủy ban Kinh tế và các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự án Luật. Trong đó cần tiếp tục rà soát để bảo đảm sự phù hợp trong hệ thống pháp luật liên quan đến các Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra…phù hợp với thông lệ quốc tế, tính đến lộ trình, bước đi hợp lý; rà soát các khái niệm cho rõ ràng, dễ hiểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, Uỷ ban Kinh tế sớm thẩm tra chính thức để bảo đảm dự án Luật đủ điều kiện trình Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 7 tới.

Theo baohaiquan.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank