• English

Tin Kiên Long

THỰC HIỆN NGHIÊM TÚC CÁC QUY ĐỊNH VỀ MỨC HUY ĐỘNG LÃI SUẤT BẰNG ĐỒNG VIỆT NAM VÀ ĐÔ LA MỸ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Sáng ngày 08/09/2011, Ngân hàng TMCP Kiên Long ban hành công văn số 307/CV-NHKL về việc thực hiện quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và bằng đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước.

Theo đó, các Phòng ban Hội sở, Chi nhánh, Phòng Giao dịch trực thuộc Ngân hàng TMCP Kiên Long và các bộ phận có liên quan thực hiện nghiêm túc các quy định về mức lãi suất huy động bằng đồng Việt Nam và đô la Mỹ của Ngân hàng Nhà nước được quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-NHNN, Thông tư số 14/2011/TT-NHNN và Chỉ thị số 02/CT-NHNN. Cụ thể là duy trì trần lãi suất huy động vốn bằng VND 14%/năm nhằm đưa mặt bằng lãi suất cho vay về biên độ 17-19%/ năm đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường, cũng như giữ nguyên trần lãi suất bằng ngoại tệ đối với khách hàng là tổ chức và dân cư.


Đăng ký nhận tin
Kienlongbank