• English

Tin thị trường

Thực hiện Nghị quyết 70 của Chính phủ: Giải ngân vốn đầu tư tăng tích cực

(TBTCVN) - Trước tình hình giải ngân vốn đầu tư chậm, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-CP (NQ 70) nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017. 

Thực hiện nghị quyết này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã chủ động  triển khai trong toàn hệ thống hàng loạt các giải pháp giúp cho công tác kiểm soát chi (KSC) ngân sách nhà nước (NSNN) được thông suốt, đảm bảo chặt chẽ và an toàn. 

Dừng chi các khoản chậm triển khai thực hiện

Ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ KSC KBNN cho biết, để triển khai các nghị quyết của Chính phủ, KBNN đã ban hành văn bản hướng dẫn một số nội dung công tác KSC NSNN năm 2017 trong toàn hệ thống, chỉ đạo các đơn vị KBNN từ chối thanh toán các khoản chi mua ô tô không đúng quy định, các khoản mua sắm tài sản mà các bộ, ngành, địa phương chưa ban hành tiêu chuẩn, định mức chuyên dùng. Đối với các khoản kinh phí mua sắm sửa chữa đã bố trí từ đầu năm nhưng đến ngày 30/6/2017 chưa triển khai thực hiện, hoặc chưa phê duyệt dự toán, hoặc chưa phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thì tạm dừng thanh toán. KSC đầu tư đảm bảo theo đúng danh mục và mức vốn kế hoạch năm 2017 của từng dự án.

Đối với chi đầu tư, KBNN đã có văn bản  hướng dẫn tháo gỡ một số khó khăn trong công tác KSC đầu tư, theo chỉ đạo của Chính phủ. Đồng thời yêu cầu các đơn vị KBNN chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính các cấp, các cơ quan ban, ngành và các chủ đầu tư tìm hiểu nguyên nhân vướng mắc, tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp tháo gỡ kịp thời, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; phối hợp và đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh việc hoàn thiện hồ sơ, trong thời hạn 4 ngày kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với KBNN, không dồn vốn vào cuối năm mới thanh toán... 

Giải ngân đầu tư công khởi sắc, thắt chặt chi thường xuyên

Ông Vũ Đức Hiệp cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài chính và KBNN, các đơn vị KBNN địa phương đã quán triệt và triển khai thực hiện kiểm soát các khoản chi NSNN theo đúng quy định. Cụ thể, về KSC đầu tư, các đơn vị KBNN đã chủ động rà soát, nắm vững tình hình giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2017 của từng dự án; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tài chính và các sở, ban, ngành tại địa phương để tham mưu, báo cáo các cấp có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời. Đặc biệt, các đơn vị KBNN đã đảm bảo thời gian thực hiện kiểm soát thanh toán vốn đầu tư theo thời gian quy định là không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị thanh toán của chủ đầu tư.

Ngoài việc công khai tại trụ sở KBNN nơi giao dịch về số liệu giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) đối với từng chủ đầu tư trên địa bàn, nhiều KBNN địa phương đã tổ chức tọa đàm với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình KSC, giải ngân vốn; đồng thời đã báo cáo về KBNN những khó khăn, vướng mắc để tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính chỉ đạo và hướng dẫn... 

Bằng việc nghiêm túc thực hiện theo các quy định nên tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư đã khởi sắc. Nếu như trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư qua KBNN mới đạt 33,2% kế hoạch, thì đến hết ngày 30/11/2017, lũy kế vốn đầu tư giải ngân qua hệ thống KBNN thuộc nguồn vốn Chính phủ giao là 204.743,9 tỷ đồng, đạt 66,5% kế hoạch.

Số liệu này cho thấy các bộ, ngành, địa phương đã vào cuộc tích cực giúp cho công tác giải ngân có sự chuyển biến rõ rệt. Theo đó, trong 4 tháng triển khai NQ 70 (từ tháng 8 đến hết tháng 11/2017) vốn đầu tư XDCB giải ngân qua KBNN đã đạt 91.053,4 tỷ đồng, chiếm 44,5% tổng số vốn đầu tư đã giải ngân từ đầu năm đến nay và bằng 80,1% tổng số vốn đầu tư đã giải ngân của 7 tháng đầu năm. “Điều này cho thấy NQ 70 đã phát huy hiệu quả rõ rệt, các bộ, ngành, địa phương đã tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nên đã có dấu hiệu tích cực; tiến độ giải được đẩy nhanh”, ông Hiệp chia sẻ.

Về KSC thường xuyên, các đơn vị KBNN đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ các khoản chi NSNN trong phạm vi dự toán được cấp có thẩm quyền giao theo đúng quy định của pháp luật; từ chối, không thanh toán đối với kinh phí thường xuyên đã giao dự toán đầu năm cho các đơn vị sử dụng ngân sách nhưng đến ngày 30/6 chưa phân bổ…

Đặc biệt, các KBNN địa phương đã phối hợp và có ý kiến với các đơn vị sử dụng ngân sách trong việc tạm dừng, không thanh toán đối với các khoản chi chưa thật sự cần thiết, như chi hội nghị, tiếp khách, chi đoàn ra, đoàn vào...; thực hiện kiểm soát chặt chẽ các hồ sơ mua sắm tài sản nhà nước, mua xe ô tô của các đơn vị trên cơ sở tuân thủ quy định về tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng xe ô tô trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo Quyết định số 32/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Tính đến hết ngày 30/11/2017, lũy kế vốn thanh toán qua hệ thống KBNN là 701.517 tỷ đồng, đạt 77,7% dự toán chi thường xuyên của NSNN qua KBNN (không bao gồm chi trả nợ, viện trợ, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính, dự phòng).

Ông Vũ Đức Hiệp, Vụ trưởng Vụ KSC KBNN cho biết, từ nay đến hết niên độ ngân sách năm 2017, các đơn vị thuộc KBNN bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính để xây dựng kịch bản điều hành ngân sách cuối năm, trình lãnh đạo KBNN hướng dẫn, chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện. Chủ động nắm bắt những vướng mắc phát sinh tại địa phương  để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Nghiên cứu và hướng dẫn công tác KSC NSNN niên độ ngân sách 2018 ngay tháng đầu năm.

KBNN các địa phương phối hợp với cơ quan tài chính đảm bảo đầy đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu thanh toán chi trả theo đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách, chủ đầu tư tại mọi thời điểm; thực hiện kiểm soát thanh toán ngay khi nhận được đầy đủ hồ sơ do đơn vị gửi đến theo quy định, không được để tồn đọng hồ sơ tại KBNN mà không có lý do chính đáng...

Vân Hà/ Thời Báo Tài Chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank