• English

Tin thị trường

Thúc đẩy hội nhập ngân hàng giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN

Vừa qua, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị lần thứ 3 của Nhóm công tác về Khuôn khổ Hội nhập Ngân hàng khu vực ASEAN (WC-ABIF) do bà Hoàng Thị Phương Hạnh - Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế NHNN và ông Jonny Noe Ravalo - Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Trung ương Philippines đồng chủ trì Hội nghị.

Mục đích chính của WC-ABIF là thúc đẩy hội nhập trong lĩnh vực ngân hàng giữa các quốc gia trong khu vực ASEAN.

WC-ABIF đã tập trung trao đổi, thảo luận các nội dung hội nhập khu vực ngân hàng, bao gồm: Rà soát và cập nhật kế hoạch hành động chiến lược (SAP), biểu quản lý rủi ro (RMT) và các chỉ số thực hiện chính (KPI) về hội nhập tài chính và ổn định tài chính; Thảo luận và thông qua kế hoạch công tác của 4 Nhóm đặc trách về: Quy định an toàn thận trọng, Thanh tra - giám sát, Số liệu và giám sát và Tăng cường năng lực; Cập nhật các diễn biến nổi bật và tình hình hoạt động ngân hàng khu vực ASEAN; Thống nhất nội dung báo cáo của WC-ABIF lên Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN (SLC) và Ủy ban tăng cường năng lực hỗ trợ hội nhập tài chính ASEAN (SCCB). Tại Hội nghị, Ban Thư ký ASEAN (ASEC) đã cập nhật tới WC-ABIF kết quả Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương ASEAN (AFMGM) 2017. 

Bên cạnh đó, một số vấn đề khác cũng được đưa vào thảo luận như sự tham gia của khu vực tư nhân trong hội nhập ngân hàng ASEAN, kế hoạch tổ chức các Hội nghị trong tương lai…

Cuộc họp ghi nhận các tiến bộ quan trọng của WC-ABIF trong tiến trình triển khai và thực hiện chỉ đạo của các Thống đốc ASEAN liên quan tới hội nhập ngân hàng khu vực ASEAN. Ngoài ra, đây cũng là dịp tốt để các NHTW trong khu vực ASEAN cùng điểm lại diễn biến hội nhập và hoạch định kế hoạch hợp tác cả về chiều sâu và chiều rộng trong lĩnh vực ngân hàng, hướng tới hoàn thành mục tiêu về hội nhập tài chính trong khuôn khổ Tầm nhìn ASEAN 2025.

Dự kiến, toàn bộ nội dung cuộc họp sẽ được NHTW các nước ASEAN tiếp tục hợp tác thực hiện và báo cáo lên Ủy ban cấp cao về Hội nhập tài chính ASEAN do các Phó Thống đốc NHTW ASEAN đứng đầu, dự kiến diễn ra vào tháng 10/2018 tại Luang Prabang, Lào.


Đăng ký nhận tin
KienlongBank