• English

Tin thị trường

Thu thuế nội địa 11 tháng ước đạt hơn 887 nghìn tỷ đồng

(TBTCVN) - Báo cáo nhanh về tiến độ thu ngân sách 11 tháng năm 2017 do ngành Thuế thực hiện cho thấy, thu ngân sách do cơ quan này thực hiện ước đạt hơn 887,4 nghìn tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán, tăng 17,8% (so với cùng kỳ).
  

Thu từ dầu thô khởi sắc

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, thu luỹ kế từ đầu năm đến hết ngày 22/11/2017 đạt 853.228 tỷ đồng, đạt 88,1% dự toán. Trong đó, thu ngân sách trung ương đạt 381.985 tỷ đồng, đạt 78,6% dự toán, thu ngân sách địa phương đạt 471.241 tỷ đồng, đạt 97,7% dự toán. Nếu tính đến hết 30/11/2017, thu ngân sách ước đạt 887.411 tỷ đồng, bằng 91,6% dự toán, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ông Bùi Văn Nam - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết, thu ngân sách do khối Tổng cục Thuế quản lý đạt tiến độ khá tốt. Cụ thể, thu từ dầu thô ước đạt 41.633 tỷ đồng, bằng 108,7% dự toán, tăng 14,4%; thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại ước đạt 53.694 tỷ đồng, bằng 100% dự toán, tăng 36,8%. Số thu lợi nhuận còn lại tập trung tại một số đơn vị như: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ước nộp 14.647 tỷ đồng; Tập đoàn Viễn thông Quân đội ước nộp 11.834 tỷ đồng; Tổng công ty Máy động lực ước nộp 3.664 tỷ đồng; Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước ước nộp 3.364 tỷ đồng...

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết, thu từ các khoản phí, lệ phí do Tổng cục Thuế trực tiếp quản lý ước đạt 7.380 tỷ đồng, trong đó phí sử dụng đường bộ ước đạt 6.100 tỷ đồng, bằng 99,2% dự toán; phí đảm bảo hàng hải ước đạt 1.280 tỷ đồng, bằng 89,5% dự toán.

Tuy nhiên, thu ngân sách từ khối địa phương 11 tháng ước đạt 300.593 tỷ đồng, chỉ bằng 77,8% dự toán. Trong đó 47 địa phương không có số thu điều tiết về ngân sách trung ương ước đạt 15.278 tỷ đồng, bằng 90,9% dự toán; 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương ước đạt 285.315 tỷ đồng, bằng 77,2% dự toán.

Theo nhận định của Tổng cục Thuế, một số khoản thu trong tháng 12 tới sẽ tăng cao, cụ thể là thu từ dầu thô ước thực hiện được khoảng 4.900 tỷ đồng, ước cả năm đạt khoảng 46.500 tỷ đồng, vượt 8.300 tỷ đồng so với dự toán. Ngoài ra, thu từ các khoản phí ước đạt khoảng 1.050 tỷ đồng, trong đó phí sử dụng đường bộ ước đạt 900 tỷ đồng, phí đảm bảo hàng hải ước đạt 150 tỷ đồng, ước cả năm đạt 8.430 tỷ đồng, bằng 111,2% dự toán, vượt 850 tỷ đồng so với dự toán được giao...

Tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp thu

Để hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN năm 2017, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết đã chỉ đạo các cục thuế triển khai quyết liệt các giải pháp mà Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã đề ra về việc thực hiện nhiệm vụ thu NSNN và thu ngân sách trung ương. Người đứng đầu ngành Thuế cũng cho biết, đã thành lập đoàn công tác tiến hành  làm việc với một số cục thuế để đôn đốc từng nguồn thu, yêu cầu các cục thuế phải thực hiện nghiêm các nhiệm vụ mà Tổng cục Thuế đã giao tại Thông báo số 3126/TB-TCT ngày 11/9/2017 đối với 16 địa phương có số thu điều tiết về ngân sách trung ương và Công văn số 4377/TCT-DT ngày 27/9/2017 đối với 47 địa phương còn lại.

Bên cạnh đó, để đảm bảo hoàn thành dự toán thu năm 2017, nhất là thu ngân sách trung ương, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế có số thuế bảo vệ môi trường lớn tiến hành rà soát, nộp sát số phát sinh.

Tổng cục Thuế cũng đã đôn đốc các cục thuế thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước (KTNN); chỉ đạo các cục thuế thực hiện kết luận, kiến nghị của KTNN đối với quyết toán NSNN năm 2016 và các năm trước. Trong đó, tập trung chỉ đạo đối với số kiến nghị tăng thu ngân sách trong năm 2017 theo số liệu mà KTNN cung cấp là hơn 2.541 tỷ đồng (ngân sách trung ương ước khoảng 1.400 tỷ đồng).

Ngoài ra, Tổng cục Thuế cũng sẽ phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính để đôn đốc, thu vào ngân sách đối với những khoản thu thuộc ngân sách trung ương đã giao trong dự toán như: ghi thu - ghi chi tiền sử dụng đất của các cơ quan trung ương; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại, thu lệ phí lãnh sự của Bộ Ngoại giao, thu các khoản thu phí, lệ phí và thu khác ngân sách trung ương...

Tăng cường thu hồi nợ thuế
Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, tính đến thời điểm 31/10/2017 số nợ thuế là 73.513 tỷ đồng, giảm 710 tỷ đồng (-1%) so với 31/12/2016; tỷ lệ tổng nợ trên tổng dự toán thu nội địa là 7,7%. Trong đó, chỉ tính riêng số tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) là 29.175 tỷ đồng, chiếm 39,7% tổng số tiền thuế nợ. Nếu trừ số nợ thuế này, thì tổng số nợ so với tổng thu ngân sách không vượt quá 5%.

 

Nhật Minh/ Thời Báo Tài chính Việt Nam

Đăng ký nhận tin
KienlongBank