• English

Tin thị trường

Thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt hơn 16% dự toán

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, thực hiện thu cân đối NSNN tháng 2/2018 ước đạt 78,9 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 16,1% dự toán, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2017. 

Trong đó, thu nội địa tháng 2 ước đạt 65,6 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng đạt 179,4 nghìn tỷ đồng, bằng 16,3% dự toán, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm 2017. Không kể các khoản thu có tính chất đặc thù (thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp nhà nước), số thu nội địa ước đạt 150,9 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán.

Trong đó, thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,5% dự toán, tăng 7,1%; thuế Thu nhập cá nhân đạt 17,6% dự toán, tăng 6,3%; các loại phí, lệ phí đạt 18,3% dự toán.

Ước tính cả nước có 45/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán (trên 16%), trong đó 31 địa phương thu đạt trên 18% dự toán; 51/63 địa phương thu cao hơn so cùng kỳ, 12 địa phương thu thấp hơn so cùng kỳ.

Thu từ dầu thô tháng 2 ước đạt 4,85 nghìn tỷ đồng. Lũy kế 2 tháng thu đạt 9,1 nghìn tỷ đồng, bằng 25,4% dự toán, tăng 28,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 2 ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng. Lũy kế thu 2 tháng đạt 41,7 nghìn tỷ đồng, bằng 14,73% dự toán, tương đương so với cùng kỳ năm 2017.

Số thu xuất nhập khẩu tăng chủ yếu nhờ hoạt động xuất nhập khẩu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, tổng giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu 2 tháng ước đạt 66,16 tỷ USD, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017 (trong đó xuất khẩu ước đạt 33,62 tỷ USD, tăng 22,9% và nhập khẩu ước tính đạt 32,54 tỷ USD, tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2017).

Về chi ngân sách nhà nước, tổng chi NSNN tháng 2 ước 85,1 nghìn tỷ đồng, luỹ kế chi 2 tháng đạt 177,7 nghìn tỷ đồng, bằng 11,7% dự toán.

Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt khoảng 7,5 nghìn tỷ đồng, bằng 1,9% dự toán; chi trả nợ lãi đạt xấp xỉ 22 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán; chi thường xuyên đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 15,7% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, cân đối ngân sách trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo. Đến ngày 28/2/2018 đã thực hiện phát hành 29,38 nghìn tỷ đồng TPCP (đạt 14% kế hoạch), đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách và trả nợ gốc tiền vay của ngân sách trung ương theo dự toán.

Trên thị trường thứ cấp, khối lượng giao dịch trái phiếu chính phủ và trái phiếu chính phủ bảo lãnh bình quân/ngày trong tháng 2/2018 đạt khoảng 12.358 tỷ đồng/phiên, cao hơn khoảng 18,7% so với bình quân tháng 1/2018./.

Minh Anh

Đăng ký nhận tin
KienlongBank