• English

Tin thị trường

Thu, chi Ngân sách Nhà nước bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

4 lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng. Nguồn: Internet.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc công khai chi tiết Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng, mới đây, NHNN công bố danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng.

Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật sẽ được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, NHNN và các bộ, ngành có liên quan. Theo đó có 4 lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng, cụ thể:

Thứ nhất, trong lĩnh vực tài chính, các doanh nghiệp giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác thực hiện bằng các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Các giao dịch vay, cho vay và trả nợ vay lẫn nhau của các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng thực hiện bằng các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

Thứ hai, đối với lĩnh vực chứng khoán, các giao dịch sau phải thanh toán qua ngân hàng như thanh toán giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán, giao dịch chứng khoán đã lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam; thanh toán giao dịch trái phiếu; giao dịch chứng khoán cho khách hàng của công ty chứng khoán.

Thứ ba, trong lĩnh vực thuế, hàng hóa, dịch vụ mua vào (trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới 20 triệu đồng), cũng như hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để người nộp thuế giá trị gia tăng được khấu trừ thuế. Đối với hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt để được trừ chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Đối với thuế tiêu thụ đặc biệt, nguyên liệu mua trực tiếp của nhà sản xuất trong nước phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế. Hàng hóa do các cơ sở sản xuất gia công trực tiếp xuất khẩu ra nước ngoài cho doanh nghiệp chế xuất phải có chứng từ thanh toán qua ngân hàng để được khấu trừ thuế.

Thứ tư, các giao dịch thu, chi ngân sách Nhà nước phải thực hiện qua ngân hàng.

NHNN, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, đăng tải Danh mục các giao dịch bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng theo quy định của pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các bộ, ngành có liên quan.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ.

Theo tapchitaichinh.vn


Đăng ký nhận tin
KienlongBank