• English

Thông tin sản phẩm

Mô tả sản phẩm: 

+ Là dịch vụ chuyển tiền nhanh từ nước ngoài thông qua mạng lưới chi trả kiều hối Western Union. Người gửi tiền từ nước ngoài thông báo cho người nhận tiền tại Việt Nam biết mã số chuyển tiền và câu hỏi bảo mật (nếu có). Sau khi nhận được thông báo, người nhận có thề đến nhận tiền tại các điểm giao dịch của KienlongBank. 


Tin xem nhiều