• English

Thông tin cần biết

  • Chăm sóc sức khỏe bản thân là điều quan trọng nhất để bạn có thể theo đuổi sự nghiệp và chu toàn cho gia đình.
  • Nếu có sự chuẩn bị chủ động về tài chính, rủi do dù có xảy ra, ban cũng sẽ bình an bước qua.
  • Với Bảo hiểm Chăm Sóc Sức Khỏe 2.0, bạn sẽ có trong tay một giải pháp bảo vệ chủ động, đượcchăm sóc bởi nhiều dịch vụ y tế, bao gồm cả quyền lợi gia tăng trong điều trị ung thư và dịch vụ Tư vấn và Quản trị Bệnh án Cá nhân độc quyền.
  • Tuổi tham gia: 30 ngày tuổi đến 65 tuổi.
  • Định kỳ phí: theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính (năm/nửa năm/quý/tháng).

Tin xem nhiều