• English

Thông tin cần biết

- Sản phẩm bổ sung là sản phẩm mua kèm với các sản phẩm bảo hiểm chính, giúp cho Người mua bảo hiểm có thêm nhiều quyền lợi khi tham gia bảo hiểm.

- Bảo hiểm Hỗ trợ chi phí nằm viện đem đến sự an tâm cho khách hàng trước những gánh nặng về tài chính trong những ngày phải nằm viện điều trị và đương đầu với bệnh tật.

- Tuổi tham gia của Người được bảo hiểm: 1 tuổi đến 55 tuổi

- Tuổi tối đa khi kết thúc hợp đồng: 65 tuổi.  

- Thời hạn hợp đồng: 1 năm, tái tục hàng năm đến năm 65 tuổi và không vượt quá thời hạn hợp đồng của sản phẩm chính

- Định kỳ đóng phí: theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính

- Để được tư vấn miễn phí vui lòng liên hệ Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất hoặc gọi điện thoại 1900 6929 (24/7).

Tin xem nhiều