• English

Thông tin cần biết

  • Sức khỏe là mối quan tâm hàng đầu, nhưng khi nhắc đến khám bệnh, nằm viện hay phẫu thuật, mỗi chũng ta đều lo lắng về chi phí phát sinh và thời gian tiêu tốn.
  • Bảo hiểm Nằm viện và Phẫu thuật sẽ giúp bạn xóa mờ đi những nỗi lo đó. Bạn sẽ có một kế hoạch tài chính chủ động để an tâm chữa trị và hồi phục.
  • Bên cạnh các chi phí y tế thường gặp giờ đây sẽ được hỗ trợ mà không yêu cầu đồng chi trả, bạn còn được bảo lãnh viện phí tại những cơ sở ý tế trong hệ thống liên kết của bảo hiểm này.
  • Tuổi tham gia: 5 tuổi đến 65 tuổi.
  • Định kỳ phí: theo định kỳ đóng phí của sản phẩm chính (năm/nửa năm/quý/tháng).

Tin xem nhiều